Mergi la conţinutul principal
 

Calaj

Funcţiunea calajului

Calajul asigură şi menţine poziţia corectă a vitrajului în falţ. În general, se obţine cu ajutorul calelor punctuale care, evitând contactul între vitraj şi ramă, permit ca greutatea să se repartizeze în puncte precise ale ramei.

Calaj

1. Cale de suport (CI - de asiză). Ele transmit greutatea vitrajului. Lăţimea calelor de suport trebuie să fie cel puţin egală cu cea a vitrajului astfel ca el să fie susţinut pe toată grosimea.

2. Cale periferice (C2). Puse în fundul falţului, ele evită alunecarea vitrajului în timpul manipulării şi asigură păstrarea rectangularităţii la ferestrele mobile.

3. Cale laterale (C3). Asigură o grosime regulată masticurilor de etanşeitate şi transmit ramei solicitările perpendiculare pe planul vitrajului. Aceste cale nu sunt necesare în cazul profilelor elastomere. În cazul în care se utilizează cale laterale şi nu profile continue, aceste cale trebuie să satisfacă următoarele exigenţe:

  • Lungimea minimală a calelor este de 30mm;
  • Calele trebuie să aibă o înălţime care nu reduce înălţimea garniturilor de etanşeitate ale vitrajului; înălţimea de contact cu sticla trebuie să fie de min 5mm;
  • Grosimea calelor trebuie să fie cu puţin mai mică decât jocul lateral între vitraj şi bagheta de închidere.

 

Natura şi dimensiunea calelor

Se utilizează, de obicei, cale din lemn dur sau elastomer. Se interzice folosirea calelor din polistiren pentru virajul dublu.

Cale de suport şi periferice.Grosimea lor trebuie să permită repartiţia aproape egală a jocului între marginile vitrajului în falţ, asigurând jocul minim și prinderea corectă în falț, conform tabelelor „jocuri periferice“ şi „dimensiunea calelor“.

Jocul periferic. Jocul minimal periferic „Jp“ în fundul falţului este în funcţie de semi-perimetrul „p“ al vitrajului. Jocul minim este măsurat după deformări eventuale ale suporţilor.

Joc periferic

Reamintim că deformaţiile, uneori importante, ale ramelor (cadrelor) transmise de către structura clădirii, nu fac parte din domeniul de aplicabilitate al documentului prezent şi trebuie studiate aparte.

Jocul lateral. Jocul minim lateral între vitraj şi marginile falţurilor sunt în funcţie de sistemul de etanşeitate reţinut. Amplasarea calelor într-o ramă depinde de:

  • Tipul de ramă adoptat;
  • Sistemul de închidere;
  • Sistemul de suspendare.

Poziţionarea calelor. Poziționarea calelor suport (CI) şi a celor periferice (C2) sunt indicate în tabelul următor. Aceste cale trebuie plasate fără să se adauge alte cale în alte locuri.

Pozitionarea calelor

Distanţa minimă între marginea vitrajului şi cea a calei suport cea mai apropiată trebuie să fie de cel puţin 40 mm.

Pozitionarea calelor

Dimensiunile calelor

Dimensiunile calelor