Mergi la conţinutul principal
 

Dale de pardoseală

Suportul
 
Structura de sprijin trebuie să fie rigidă astfel ca deformaţiile să rămână inferioare sau egale la 1/500 din lungime sub sarcină. Denivelarea între două elemente ale structurii purtătoare (la colţ) trebuie să fie de cel mult 1 mm. Diferenţa de planeitate a structurii trebuie să fie inferioară la 0,5 mm pentru 30 cm.
 
Aşezarea dalelor de pardoseală
 
Dalele se aşează pe o garnitură de sprijin a cărei duritate este de cca 30-45 DIDC (Shore A). Lăţimea de sprijin este egală cu 1,5 ori grosimea dalei cu un minimum de 30 mm şi un maximum de 50mm. In cazul unei dale cu o mică pantă, trebuie gândit şi un calaj lateral. Diferenţa de nivel între două dale sau între dală şi osatura este limitată la 2 mm. Rostul periferic situat între marginile a două dale sau între dală şi structură este de 5 mm minimum. Variaţia de lăţime a rostului periferic trebuie să fie inferioară sau egală la 20% pe toată lungimea.
 
Recomandări particulare
 
În cazul unui planşeu luminos, trebuie să se verifice că temperatura sticlei stratificate, provenind de la sursa de lumină să nu depăşească 60° C, caz în care se pot provoca rupturi prin şoc termic (în cazul sticlei recoapte).
Aceste fenomene depind de natura şi de puterea sursei de lumină, de distanţa faţă de sticlă şi de ventilarea spaţiului între sursă şi dală. Pentru cele cu o mare degajare de caldură (lămpi cu incandescenţă, tungsten, halogene, cu descărcare, halogenură metalică), este recomandată o distanţă de min 20 cm.
Pentru iluminare cu degajare redusă de căldură (lămpi fluorescente, compacte, cu sodiu) o distanţă de 5 până la 10 cm poate fi suficientă. Solicitaţi informaţii la furnizorul de sistem de iluminare.
 
În cazul unui planşeu supus la radiaţia solară, trebuie să vă asiguraţi că temperature sticlei stratificate să nu depăşească 60°C. Este de notat că pe planşeele destinate unei utilizări intensive, pantofii cu toc, placheurile sau căderea unor obiecte dure pot provoca zgârieturi sau ciobiri ale sticlei. Aceste degradări nu afectează rezistenţa mecanică a dalei; ele nu se referă decât la foaia superioară de protecţie.
Utilizarea unui vitraj translucid este o bună soluţie de a atenua percepţia zgârieturilor. Ştiind că infiltrarea produselor de curăţare, de deszăpezire sau de degivraj este periculoasă, falţul trebuie să fie făcut astfel ca să împiedice contactul lor cu intercalarul vitrajului multistrat.
 
În timpul operaţiunilor de întreţinere a clădirii, dalele de pardoseală trebuie protejate contra căderii obiectelor grele şi contondente. Picioarele unei eventuale schele vor trebui echipate de tălpi pentru ca să nu se depăşească sarcina concentrată din calcul.
Ca şi alte materiale cu suprafaţă lisă, sticla alunecă mai mult când este udă. Ca să se reducă alunecarea, se va utiliza SGG SECURIT CONTACT.
În cazul spargerii uneia dintre foi, utilizarea dalei de sticlă sau a treptei unei scări va fi interzisă până la înlocuire.