Mergi la conţinutul principal
 

Depozitarea geamurilor

Buna păstrare a geamurilor în magazine depinde, în mod esenţial, de condiţiile de depozitare. În aşteptarea exploatării, utilizării sau montării, geamurile trebuie depozitate în condiţii care să asigure evitarea degradării în urma expunerii la următoarele riscuri:

 • Chimice: „irizare” datorată umidităţii, având ca origine:
  • Ploaia (cădere de apă direct pe geamurile stivuite);
  • Condensul (prin variaţia gradului higrometric al aerului legată de variaţiile de temperatură).
 • Mecanice: zgâriere, spargere.

În consecinţă

Încă de la livrare, geamurile trebuie scoase din ambalaj, cu excepţia geamurilor cu depunere, bucăţile de geam fiind protejate de ambalajele conţinând deshidratanţi.

Geamurile care prezintă urme de umiditate datorate variaţiilor de temperatură înregistrate pe durata transportului trebuie spălate şi uscate înainte de a fi depozitate.

Depozitele trebuie să fie acoperite, închise şi uscate, încălzite iarna la o temperatură de minim 10°C, putând fi aerisite pe timp frumos. Aceste spaţii vor fi ferite de praful exterior sau de alte pulberi abrazive.

Suporţii pe care se aşeaza geamurile vor avea o înclinație de 6% faţă de planul vertical şi vor fi acoperite cu material flexibil (cum ar fi pâsla sau neoprenul) în bună stare, fără corpuri străine. Baza celor prevăzute pentru geamurile izolante va fi perpendicular pe suprafaţa de sprijin (planul platformelor) pentru a se evita alunecarea „foilor componente” unul peste celălalat. Spaţiul dintre suporţi va fi suficient pentru a permite libera circulaţie, fără nici un risc de zgâriere.

Lazile şi stelajele sunt ambalaje de transport care nu sunt destinate depozitării, nici chiar în spaţii uscate.

Geamurile vor fi depozitate pe pupitre cu distanţieri (hârtie, plută etc., cu excepţia cartonului ondulat) în stive, cât mai omogen posibil din punct de vedere al dimensiunilor. Înălţimea poate depăşi suportul cu max 30 cm. În cazul dimensiunilor diferite, foile vor fi aşezate cu cea mai mare dimensiune în partea de jos a stivei, către suport.

Se va avea grijă ca partea inferioară a stivelor să fie bine lipită de profilul distanţier, pentru ca să existe aceeaşi înclinaţie.

Este interzisă stivuirea produselor de tipuri diferite.

Nu se vor stivui decât geamuri perfect uscate.

În general, se va asigura cea mai bună rotaţie posibilă a geamurilor în stoc.

 

Specificaţii pentru produsele cu depunere

Orice tip de sticlă se pătează dacă este depozitată într-un mediu umed; irizaţia are aspectul unui „curcubeu” sau a unui strat alb lăptos pe suprafaţa sticlei, fiind vizibilă mai ales pe sticla cu depunere. Ca şi în cazul sticlei float, sticla cu depunere trebuie depozitată vertical (într-un unghi de 3-7°), în următoarele condiţii:

 • Într-un mediu uscat şi bine aerisit, pentru evitarea formării condensului pe suprafaţa sticlei;
 • Ferită de ploaie şi de scurgeri de apă (nu trebuie să existe fisuri în acoperiş);
 • Niciodată în exterior sau în aer liber, chiar sub acoperiş;
 • Protejată de variaţiile mari de temperature şi de umiditate mare: se va interzice depozitarea sticlei cu depunere în apropierea ieşirilor.

Pentru evitarea formării condensului pe faţa sticlei care este expusă şi în interiorul stivei, este necesar ca centrul stivelor sigilate să fie la temperature mediului înainte de a fi deschise. De asemenea, geamurile nu vor fi lăsate la soare în ambalaj, putându-se produce şocuri termice.

 

SGG PLANITHERM şi SGG PLANISTAR

Timpii maximi de depozitare sunt definiţi plecând de la data intrării sticlei cu depunere în stocul clientului:

 • Stive sigilate: garanţie anticoroziune până la 6 luni de la data primei recepţii;
 • Stive nesigilate: garanţie anticoroziune maxim 2 luni de la data primei recepţii.

În cazul stivelor sigilate, după deschidere, durata maximă de conservare este de 2 luni, cu condiţia ca ambalajul să fie închis la loc imediat.

Atenţie!

Dacă sticla s-a primit, de exemplu, în urmă cu 5 luni, nu mai rămâne decât 1 lună de conservare. Deci, este foarte important să se reţină:

 • Data exactă a primei recepţii a stivelor;
 • Data desigilării. Trebuie adoptat un sistem „first in – first out” (primul intrat – primul ieşit);
 • Stivele deschise trebuie acoperite de sticlă float clară.

Rolul acesteia: protejarea depunerii, în cazul în care depunerea este orientate către exteriorul stivei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentul: „Gamele SGG PLANITHERM şi SGG PLANISTAR, Ghid de utilizare”.

 

SGG COOL-LITE K şi SK

Dimensiuni standard

Geamurile SGG COOL-LITE K şi SK sunt transportate pe suporţi sau în lăzi; geamurile sunt separate cu pudră tip Lucite şi ambalate astfel încât să poată fi depozitate 6 luni de la data recepţiei, cu condiţia ca ambalajul să nu fie desfăcut şi ca geamurile să fie depozitate după cum s-a arătat mai sus.

După deschiderea ambalajului, geamurile SGG COOL-LITE K şi SK pot fi depozitate timp de 2 luni, cu condiţia ca pachetul să fie închis după scoaterea fiecărei foi (această durată depinde de timpul expirat de la recepția sticlei; de exemplu: dacă sticla s-a primit în urmă cu 5 luni, nu mai rămâne decât 1 lună de conservare). În cazul în care depunerea SGG COOL-LITE K sau SK este întoarsă pe partea de care se ridică, este necesar ca după fiecare extragere să se pună la loc foaia de sticlă de protecţie înainte de a se închide pachetul.

Dacă se scoate o foaie SGG COOL-LITE K sau SK din pachet, aceasta trebuie montată obligatoriu în dublu vitraj în termen de 24 de ore.

Dimensiuni fixe

Măsurile fixe SGG COOL-LITE K şi SK sunt ambalate în lăzi sau în end-cap având intercalare compatibile cu depunerea. Totul este învelit într-un film din plastic, cu un produs desicant în interior. Geamul poate fi depozitat timp de 3 săptămâni de la data recepţiei, dacă pachetul rămâne închis şi în condiţiile de depozitare prezentate mai sus.

După deschiderea ambalajului, sticla trebuie montată în dublu vitraj în termen de 24 de ore.

Înainte de a deschide stivele sau cutiile, se va verifica dacă sunt la aceeaşi temperatură ca şi cea a spaţiului de depozitare, pentru a se evita formarea condensului. Se va prevedea o perioadă de aşteptare dacă transportul se efectuează la temperaturi mai scăzute decât cea a spațiului de depozitare.

 

SGG COOL-LITE CLASSIC

Geamul trebuie depozitat în condiţiile menţionate mai sus.

Dacă geamul era ambalat, ambalajul din plastic trebuie închis din nou după fiecare deschidere.

În cazul formării condensului între geamuri, acestea trebuie dezambalate, apoi uscate prin ştergere cu o cârpă curată şi moale. Apoi trebuie readuse la condiţiile iniţiale de depozitare.

 

SGG COOL-LITE ST

Geamul trebuie depozitat în condiţiile menţionate mai sus (Generalităţi).

Condiţiile şi timpul de depozitare pentru produsul SGG COOL-LITE ST sunt aceleaşi ca şi pentru geamurile pirolitice SGG ANTELIO.

Pentru informaţii suplimentare asupra sticlei cu depunere SGG COOL-LITE ST, consultaţi documentul: „SGG COOL-LITE CLASSIC, K şi SK, ST, Instrucțiuni de utilizare”.

 

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL

Condiţiile de depozitare sunt aceleaşi ca şi pentru un geam fără depunere.

SGG BIOCLEAN

Condiţiile de depozitare sunt aceleaşi ca şi pentru un geam fără depunere, însă geamurile SGG BIOCLEAN trebuie depozitate într-un spaţiu care să fie ferit de aburii de silicon.

 

Depozitarea produselor transformate pe şantier

Este necesar ca geamurile să fie conservate în spaţii ferite de umiditate, soare, praf şi stropi de ciment, resturi provenite de la polizare sau sudură. Ele trebuie depozitate pe o suprafaţă plană şi rezistenţă, în afara zonelor de trecere. În cazul depozitării afară, se vor acoperi neapărat cu o prelată cu circulaţie de aer.

Geamurile se vor depozita la locurile de montaj:

 • În stive de maxim 25 cm grosime şi înclinaţie de 6% faţă de planul vertical; menţinute permanent de bare de siguranţă care să împiedice căderea geamurilor.
 • Puse pe două traverse orizontale căptuşite cu material flexibil;
 • Protejate de praf cu plastic sau carton.

 

Manevrarea

Manevrarea geamurilor şi stelajelor necesită respectarea instrucțiunilor de securitate.

Stelajele

Palane pentru apucat materiale de ridicat conforme şi adaptate tipurilor utilizate pentru evitarea deformării. Depozitarea stelajelor goale în condiţii care fac posibilă reutilizarea. Se va acorda o atenţie deosebită produselor din sticlă livrate în lazi, pentru a se respecta directivele specifice produselor furnizate de producător.

Produsele din sticlă

 • Chingi sau ventuze, în stare bună, conforme şi adaptate tipului de produs din sticlă, formei şi greutăţii acestuia.
 • Produse curate şi uscate, fără defecte pe suprafaţă sau margini.

Personalul competent va respecta, atât la nivel individual, cât şi colectiv, recomandările profesionale în vigoare şi regulile de igienă şi de securitate.