Mergi la conţinutul principal
 

Etapa 2 : Reducerea şi controlul impactului

Saint Gobain Building Glass acționează în legătură cu fiecare impact asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produselor noastre, şi stabilim obiective ambiţioase de diminuare a acestuia.

Compania Saint-Gobain Building Glass este dedicată îngrijirii mediului înconjurător şi acest angajament include atât gama de produse cât şi facilităţile sale interne de producţie. Eforturile de a reduce amprenta noastră asupra mediului au început cu mult înainte de efectuarea oricăror evaluări ale ciclului de viaţă. Cu toate acestea, aceste evaluări ne vor ajuta să facem progrese mai mari în viitor.

Standardul ISO 14001

ISO 14001 este un standard internaţional pentru fabrici care dezvoltă un sistem de management privind mediul. Este o abordare voluntară, care vizează asistarea companiilor pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei lor de mediu, respectând orice legislaţie în vigoare. Organizaţiile sunt responsabile pentru stabilirea propriilor obiective şi măsuri de performanţă, standardul servind la ajutarea acestora pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor şi la monitorizarea şi măsurarea ulterioară a acestora.

Am putea rezuma acest standard în 3 obiective principale:

  • Reducerea modului în care operaţiunile (procesele etc.) afectează negativ mediul înconjurător (de exemplu, producerea de modificări negative în aer, apă, sau la sol);
  • Conformitatea cu legile, reglementările, şi alte cerinţe orientate spre mediu aplicabile;
  • Îmbunătăţirea continuă în ceea ce priveşte aspectele mai sus menţionate

 

Fabricile Saint-Gobain Building Glass

În 2010, erau atestate 26 din cele 30 de locuri din perimetrul respectiv pentru Saint-Gobain Glass, adică 87% (obiectivul fiind de 80%). Sunt atestate toate fabricile Saint-Gobain Building Glass care au cuptor de fabricare a sticlei, linie de producţie a oglinzilor, sticlei acoperite cu magnetron sau pirolizată, sticlei lăcuite sau laminate. Singura excepţie este fabrica Saint-Gobain Building Glass Egipt, care a intrat pe flux în 2010, dar care în prezent este în curs de atestare. Toate noile fabrici Saint-Gobain Buildin  Glass trebuie să fie atestate în conformitate cu standardul ISO 14001 în termen de 3 ani de la punere în funcţiune.

usine

 

Aprovizionarea responsabilă

Materiile prime naturale utilizate sunt nisipul de siliciu (60%), dolomita (16%), calcarul (6%), carierele de alumină (2-3%). Soda calcinată (16%) şi sulfatul de sodiu (0,5%) în principal de origine sintetică.

Saint-Gobain Building Glass se aprovizionează ori de câte ori este posibil de la filialele locale ale producătorilor globali, unităţile lor de extracţie sau de producţie fiind certificate ISO 14001 sau în curs de a fi certificate.

Furnizorii trebuie să respecte carta Saint-Gobain Building Glass şi să răspundă unui chestionar de dezvoltare durabilă. Acestea sunt, de asemenea, auditate de echipele tehnice ale Saint-Gobain Building Glass şi de cumpărători, care măsoară atât managementul de mediu, cât şi sănătatea lucrătorilor şi managementul siguranţei.

"Furnizorii şi subcontractorii adoptă o abordare precaută a problemelor de mediu şi a practicilor de mediu responsabile. Aceştia pun în aplicare politicile de gestionare şi perfecţionare a proceselor de fabricaţie, în scopul minimizării amprentei lor asupra mediului.

În special, aceştia depun eforturi în domeniile lor respective pentru a realiza consumul eficient de energie pentru a ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, consumul eficient de resurse naturale, mai puţine deşeuri evacuate şi implementarea soluţiilor de reciclare şi de reprocesare, şi emisii în mediul natural şi alte forme de poluare mai reduse.

Furnizorii şi subcontractanţii încurajează dezvoltarea şi distribuirea de tehnologii ecologice care susţin realizarea obiectivelor enumerate mai sus.”

Extras din carta Furnizorilor Saint-Gobain

 

Energia şi CO2

90% din energia utilizată de Saint-Gobain Building Glass este reprezentată de combustibil fosil: gaze naturale şi / sau păcură grea, care sunt arse în cuptoare. Restul este energie electrică, folosită pentru funcţionarea cuptoarelor şi proceselor de prelucrare (acoperiri cu magnetron, oglinzi, laminate …).

Saint-Gobain Building Glass tinde să reducă consumul de energie începând cu faza de proiectare.

Datorită mai multor secole de experienţă în domeniul sticlei, cuptoarele Saint-Gobain Building Glass utilizează tehnologii de vârf care optimizează atât producţia, cât şi consumul de energie. Pentru a îmbunătăţi şi mai mult performanţa ecologică a cuptoarelor de astăzi şi de mâine, sunt desfăşurate proiecte de cercetare - dezvoltare pentru a dezvolta noi tehnologii, care, de exemplu, vor economisi energie sau vor utiliza biomasă.

 

... Pentru gestionarea energiei în producţie

Cuptoarele au o medie de viaţă de 16 ani.

Arderea este optimizată astfel încât să se utilizeze cat mai puţină energie posibil şi să se reducă emisiile de poluanţi atmosferici. De asemenea, utilizarea cioburilor de sticlă reduce consumul de energie al cuptorului prin scăderea temperaturii de topire din cuptor. În acest fel, între 2007 şi 2010, a fost redusă cu 5,6% cantitatea de energie consumată pentru a topi o tonă de sticlă SGG PLANILUX.

Saint-Gobain Building Glass continuă eforturile sale de a diminua cantităţile de energie consumată.

Care sunt măsurile luate pentru a reduce impactul asupra schimbărilor climatice?

Cuptoarele Saint-Gobain Building Glass pentru fabricarea sticlei sunt la originea emisiilor directe de CO2, ca urmare a arderii de gaze naturale şi păcură grea şi a descompunerii materiilor prime carbogazoase. A fost realizată o LCA (evaluare a ciclului de viaţă) în procesul de fabricaţie a SGG PLANILUX® care respectă standardul ISO 14040 (de la materii prime până la producerea în fabric a foii de sticlă înainte de prelucrarel. Aceasta arată că emisiile de CO2 legate de producerea de 1 m2 de sticlă plană SGG PLANILUX de 4mm grosime sunt egale cu 11 kilograme. Emisiile directe pentru fabricarea sticlei reprezintă mai puţin de jumătate din acest impact. Producţia şi transportul de materii prime (şi în special, a sodei calcinate) au, de asemenea, un impact semnificativ.

Reducerea impactului asupra schimbărilor climatice presupune acţiuni de optimizare a cuptorului, de gestionare a energiei electrice în instalaţiile de producţie şi a materiilor prime (producţia şi transportul). În acest fel, optimizarea cuptoarelor Saint-Gobain Building Glass (controlul proiectării, al arderii), a permis o reducere de 5,6% în cantitatea de CO2 emisă în timpul topirii unei tone de sticlă, între 2007 şi 2010. Planurile de acţiune pentru reducerea cantităţilor de CO2 sunt în curs de desfăşurare în fiecare fabrică Saint-Gobain Glass.

 

Transportul materiile prime

Saint-Gobain Building Glass încearcă să reducă distanţele implicate în furnizarea de materii prime. În consecinţă, nisipul vine, de obicei, de la carierele situate în razaa mai puţin de 200 de kilometri de fabrica Saint-Gobain Building Glass (în Europa, mai puţin de 100 de kilometri), în timp ce anumite materiale sintetice, cum ar fi soda calcinată sau sulfatul de sodiu poate fi transportat pe distanţe mult mai mari, datorită lipsei lor de disponibilitate la nivel local.

De asemenea, Saint-Gobain Building Glass încearcă să încurajeze transportul de materii prime pe calea ferată şi pe apă. Aproximativ 30% din greutatea materiilor prime au fost furnizate prin astfel de mijloace de transport în 2010 în Europa.

Saint-Gobain Building Glass a stabilit un obiectiv de a cuantifica cu exactitate emisiile de CO2 legate de transportul de materii prime până în 2013.

 

Transportul sticlei

În Europa, produsele Saint-Gobain Building Glass sunt transportate utilizând, în principal "containere" (în medie 22 de tone de sticlă).

Departamentele lanţului de aprovizionare optimizează modurile de transport pentru a încuraja, ori de câte ori este posibil, transportul fluvial sau feroviar de marfă, sau chiar transportul combinat.

Saint-Gobain Building Glass deţine propria flotă în Europa, de aproximativ o sută de vagoane (care reprezintă în jur de 200 de containere), care sunt utilizate în mod regulat. În acelaşi timp, a fost dezvoltat un nou model de container compatibil cu calea ferată /rutieră, care să încurajeze transportul combinat. Saint-Gobain Building Glass are deja în Europa, 36 de remorci echipate pentru acest nou model, şi intenţionează să continue investiţiile în acest mijloc de transport.

Saint-Gobain Building Glass a stabilit un obiectiv de a cuantifica emisiile de CO2 legate de transportul produselor sale până în 2012 în zona Europei, şi până în 2013, pentru perimetrul din afara Europei.

În acelaşi timp, Saint-Gobain Building Glass încurajează furnizorii responsabili de transportul produselor sale să fie atestaţi ISO 14001, să utilizeze vehicule de tracţiune cu emisii reduse de CO2, şi să-şi instruiască şoferii pentru a conduce cu responsabilitate: siguranţă şi conducere ecologică, să reducă cantităţile de combustibil consumat şi, prin urmare, emisiile de CO2.

Furnizorii de servicii de transport sunt auditaţi în mod regulat, precum şi garajele, staţiile de spălare auto, cu ajutorulunui audit de furnizori care face, de asemenea, posibilă evaluarea subiectelor de mediu. Conducătorii auto sunt auditaţi în mod regulat cu privire la aspectele siguranţei rutiere.

 

Clădirile pentru birouri

Deoarece clădirile eficiente din punct de vedere energetic joacă un rol extrem de important în orice strategie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, noi ne-am angajat în realizarea unei reduceri de patru ori a consumului global de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădirile noastre de birouri până în 2040, ca parte a acţiunilor companiei pentru reducerea energiei de 4 ori, sau proiectul Care4®.

 

Poluarea aerului

Scopul este de a reduce treptat emisiile în aer, care provin în principal de la cuptoarele de topire a sticlei.

Măsurile primare (optimizarea arderii şi / sau a lotului de sticlă) sunt aplicate ca o prioritate a companiei Saint-Gobain Glass. În acest fel, emisiile directe de oxizi de azot NOx eliberate în timpul topirii unei tone de sticlă SGG PLANILUX au fost reduse cu 28% într- un perimetru mondial, între 2007 şi 2010, datorită punerii în aplicare a acestor măsuri primare.

În plus, au fost instalate sisteme de tratare a gazelor emise pentru a reduce emisiile de praf, oxizi de sulf SOx, metale grele şi gaze acide (HF şi HCl). 8 noi sisteme de filtrare a gazului au fost instalate din 2007, aducând la 19 numărul total de fabrici echipate în anul 2010. În acest fel, cantitatea de praf emis în timpul topirii unei tone de sticlă a fost redusă cu 40% în 2011 faţă de 2007, pe un perimetru mondial.

În 2012, toate cuptoarele float Saint-Gobain Building Glass din Europa vor fi echipate cu sisteme de filtrare şi 80% din cuptoare vor fi dotate în acelaşi mod la nivel mondial

Procesul de fabricare a sticlei nu este cauza emisiilor de COV (compuşi organici volatili) datorate temperaturii ridicate menţinute în cuptoarele de topire. Pe de altă parte, producerea oglinzilor sau a sticlei lăcuite poate cauza emisii de COV, ca urmare a solvenţilor conţinuţi în vopsea (lac). 95% din facilităţile de producţie a oglinzilor şi a sticlei lăcuite sunt dotate cu oxidanţi termici care permit o reducere drastică a emisiilor de COV. Fabricile neechipate încă vor fi dotate până în 2014.

 

Apa

Apa consumată este utilizată, în principal, în etapa de producţie pentru a răci cuptoarele de sticlă. Toate circuitele de răcire sunt bucle închise, care reduc volumul de apă şi poluarea. Politica urmată de Saint-Gobain Building Glass a permis o reducere de 12% a apei utilizate între 2007 şi 2010, la producţie constantă. Obiectivul curent este acela de a continua aceste acţiuni de îmbunătăţire în perioada 2011-2013, în scopul de a ajunge la o reducere de cel puţin 6% din cantităţile utilizateîn producţiae constantă.

 

Deşeurile şi cioburile de sticlă

Deşeurile: Politica deşeurilor din Saint-Gobain Building Glass constă în identificarea şi dezvoltarea tuturor formelor locale de recuperare a deşeurilor, în scopul atingerii obiectivului Cartei Saint-Gobain, şi anume "zero deşeuri nerecuperate ".

În fabricile Saint-Gobain Glass, deoarece resturile din fabricarea sticlei nu sunt considerate deşeuri, ci materii prime secundare, acestea sunt sortate şi gestionate cu mare grijă. Cele mai multe sunt reciclate intern sub formă de cioburi de sticlă.

Cioburile de sticlă: Există 3 tipuri de cioburi de sticlă, în funcţie de originea lor:

  • cioburi interne: sticlă spartă care provine din fabricarea sticlei, reintrodusă în procesul primar
  • Cioburi "pre-client": sticlă spartă care provine din prelucrare, înainte de implementarea produsului finit.
  • Cioburi "post-consumator": sticlă spartă care provine din stadiul final al vieţii produsului, după colectare, sortare şi tratare.

În prezent, în medie, 30% dintr foaie de sticlă fabricate de Saint-Gobain Building Glass provine din cioburi de sticlă reciclată şi cioburi de sticlă internă "pre-client".

Mai mult de 1500 000 de tone de cioburi de sticlă se topesc în fiecare an în 36 de cuptoare. Acest lucru permite:

  • O reducere de 1 800 000 de tone de materii prime (resurse naturale) consumate,
  • O reducere de cel puţin 375 000 de tone de CO2 emise, ceea ce duce la acoperirea semnificativă a efectului de seră cauzat de emisiile de gaze cu efect de seră.

În nici un caz nu a fost atinsa limita tehnica de încorporare a cioburilor de sticla în fabricarea sticlei. Exista o oportunitate de piata indubitabila atunci când sunt înfiintate canale de colectare si de tratament pentru a colecta sticla din zonele de demolare, pentru a o trata si recicla în cuptoarele de sticla plană.