Mergi la conţinutul principal
 

Ferestrele de înaltă performanță

Un pas înainte în grija față de mediu

În prezent, sensibilizarea publicului cu privire la problemele de mediu reprezintă un fapt concret şi necesită contribuţia tuturor, atât a companiilor cât și a cetăţenilor.

De mulţi ani, Saint-Gobain Business Glass s-a străduit să promoveze o abordare cuprinzătoare la nivel mondial: cunoaşterea şi reducerea efectelor negative asupra mediului reprezintă o preocupare de bază pentru noi.

Suntem, de fapt, primul producător de sticlă care a supus produsele sale unei evaluări complete a ciclului de viaţă (Life Cicle Assesment-LCA), în conformitate cu standardele internaţionale. Efectuarea unei astfel de cercetări ne-a permis să punem în aplicare planuri eficiente de acțiune pentru a minimiza impactul nostru asupra mediului şi pentru a încuraja reciclarea produselor noastre la sfârşitul vieţii lor.

Ne-am angajat într-o politică de inovare continuă menită să dezvolte produsele care combină eficienţa energetică ridicată, confortul şi respectul pentru mediul înconjurător. Din acest punct de vedere, soluţiile noastre sunt unele dintre cele mai eficiente de pe piaţă.

Prin reducerea nevoii de încălzire, aer condiţionat şi iluminare artificială, acestea au un impact direct asupra economiei de electricitate şi scad emisiile gazelor cu efect de seră.

 

1. Înfruntă provocările energetice şi climatice

Energie? Deoarece încălzirea, aerul condiţionat şi iluminatul dintr-o clădire constituie cel mai mare consum de energie din Europa.

Climatul? Deoarece mare parte din energia mondială provine din combustibili fosili (petrol, gaze, cărbune…), aceste resurse sunt nu doar finite dar, de asemenea, ele reprezintă principala sursă a emisiilor de gaze antropice cu efect de seră responsabile pentru schimbările climatice.

Cifre cheie. Clădirile reprezintă 44% din consumul de energie şi 1/3 din emisiile de gaze cu efect de seră în Europa.

Aproximativ una din două clădiri din Europa are încă montat vitraj simplu. Mai mult, stabilitatea energetică scăzută a vitrajului simplu (de 5 - 6 ori cea a vitrajului dublu sau triplu de înaltă calitate) atrage o nevoie crescută de energie şi, în consecinţă, un consum mai mare de electricitate şi emisii de gaze cu efect de seră. 

În cazul în care clădirile ar avea ferestre cu vitraj dublu de înaltă performanţă, 90 de milioane de tone de CO2 ar fi economisite în fiecare an în Europa, adică echivalentul emisiilor produse de 9,8 milioane de europeni timp de un an.

 tipuri de vitraje in europa

Prin dezvoltarea unor clădiri mai bine izolate și prin încurajarea utilizării luminii naturale, sectorul construcţiilor are într-adevăr o carte importantă de jucat.

Soluţia: ferestre de înaltă performanță. Ferestre simple, fațade, uşi, sere, etc. sunt zone de unde căldura nu mai poate scăpa. A fost dezvoltat un vitraj de înaltă performanță pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică a clădirilor prin reducerea consumului de energie şi scăderea emisiilor de CO2.

Economie de energie. Montarea unei ferestre de foarte bună calitate reprezintă un important factor în economisirea de energie. În 30 de ani, putem economisi mai mult de 135 de ori din cantitatea de energie necesară pentru a produce fereastra.

economie de energie

Economia este resimţită direct pe factura la încălzire. Aplicaţia SGG Glass Compass pentru smartphone şi tablete PC ajută la optimizarea alegerii ferestrei în funcţie de orientarea clădirii şi calculează automat economia de energie.

Impactul asupra mediului a procesului de producere a sticlei se compensează rapid

 • Energie: economiile de energie generate prin utilizarea unei ferestre cu vitraj dublu de înaltă calitate (faţă de un vitraj simplu) compensează energia consumată în producție în termen de doar 3 luni;
 • CO2: emisiile de CO2 generate în procesul de producţie sunt compensate în 10 luni;
 • Perioada de compensare este scurtă şi competitivă.

Ce este fereastra de înaltă performanță? Fereastra cu dublu vitraj este foarte eficientă atunci când o unitate de sticlă are depunere low-e care reflectă căldura. Triplul vitraj devine foarte eficient atunci când două geamuri sunt acoperite cu aceeaşi depunere transparentă. Cel din urmă ţine căldura în interiorul locuinţei, beneficiind în acelaşi timp de aport solar (numit eficienţă energetică).

ferestre vitraj triplu

 

2. Garantează confortul şi bunăstarea în toate împrejurările

Dincolo de aspectele legate strict de mediu, produsele de sticlă Saint-Gobain Glass contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Eficiența termică este evidentă, dar creşterea siguranței, ușurinţa în curățare, alături de o acustică mai bună, igiena mai bună şi eficienţă vizuală toate duc la un confort crescut al utilizatorului.
 
Confort termic. Prin controlul său solar şi prin proprietăţile izolatoare eficiente, fereastra de înaltă calitate creşte confortul termic atât vara cât şi iarna. Aportul solar în timpul verii este redus astfel încât locuinţele să nu se supraîncălzească şi să nu necesite aer condiţionat. Iarna, frigul rămâne în exterior şi căldura în interior - nevoia de încălzire fiind redusă.
 
Confortul vizual. Lumina naturală este o parte esenţială a bunăstării umane. Ca un mediu transparent, sticla permite luminii naturale să pătrundă până în inima unei clădiri şi oferă deschidere către lumea de afară. Sticla imprimată şi texturată difuzează lumina, protejează intimitatea şi creează spaţii de locuit primitoare şi cu aspect contemporan.
 
Confortul acustic. Traficul, lucrările publice, muzica dată la maxim… sunt doar câteva dintre sursele zilnice de poluare sonoră care deteriorează calitatea vieţii noastre. Ferestrele cu izolare acustică joacă un rol decisiv în eliminarea acestor perturbări. Acestea permit un câştig de până la 10 decibeli în comparaţie cu ferestrele tradiţionale.
 
Calitatea aerului interior. În prezent, cei mai mulţi oameni petrec mai mult de 90% din timpul lor în interiorul vehiculelor sau al clădirilor. Prin urmare, calitatea aerului interior este esenţială. Spre deosebire de alte materiale care evacuează elemente în aer, sticla este inertă. Aceasta emite o cantitate foarte scăzută de COV (compuşi organici volatili).
 
Uşurinţă în curăţare. Poluarea și praful din exterior modifică în mod continuu proprietățile unei ferestre, reducând aportul de căldură solară. Întrucât fereastra cu auto-curăţare rămâne curată mai multă vreme decât cele tradiţionale, se economiseşte nu doar apă şi detergent… dar și timp.

 

3. Implementează procesele ecologice

Impactul asupra mediului poate fi într-adevăr măsurat doar utilizând o metodologie solidă şi cantitativă care acoperă toate ciclurile de viaţă ale produsului și se bazează pe standardele internaționale. De aceea, Saint-Gobain Glass îşi supune produsele unei Evaluări a Ciclului de Viaţă (Life Cycle Assessment - LCA). O Evaluare a Ciclului de Viaţă analizează impactul asupra mediului generat de un produs în fiecare etapă a vieţii sale: din stadiul de extracție a materiilor prime până la stadiul final al vieţii, trecând prin procesul de fabricaţie. În consecință, sunt analizate următoarele: emisiile de CO2, consumul de energie, consumul de apă, poluarea aerului.

 

Care sunt problemele cheie pentru sticlă?

Mulţumită Evaluării Ciclului de Viaţă efectuate, planul de acţiune pentru anii următori poate fi consolidat şi perfecționat:

 • Salvarea resurselor naturale prin reducerea consumului de energie și apă și prin limitarea extracţiei de materii prime, în special prin încurajarea utilizării sticlei reciclate (cioburi de sticlă);
 • Combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2;
 • Protejarea ecosistemelor și sănătății oamenilor prin limitarea poluanților evacuați în aer (NO x, SOx, praf…) şi în apă;
 • Încurajarea reciclării şi recuperării deşeurilor produse.

 

ciclul de viata al sticlei

4. Reflectă angajamentul companiei Saint-Gobain

Cu peste 300 de ani de istorie, Saint-Gobain a crescut şi s-a dezvoltat pe un fundament de valori după care se ghidează în activitatea sa de zi cu zi. Aceste valori au fost formulate în Principiile Generale de Conduită şi Acţiune care sunt împărtăşite tuturor angajaţilor şi sunt aplicate de către aceştia ca o precondiţie pentru apartenenţa la Grup.
 
5 PRINCIPII DE CONDUITĂ

 1. Angajament profesional;
 2. Respect pentru alţii;
 3. Integritate;
 4. Loialitate;
 5. Solidaritate.

4 PRINCIPII DE ACȚIUNE

 1. Respectarea legii;
 2. Grija pentru mediul înconjurător;
 3. Sănătatea și siguranța angajaților;
 4. Drepturile angajaţilor care ghidează acţiunile tuturor liderilor companiei şi ale angajaţilor în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Parteneriate internaţionale
 
Grupul Saint-Gobain a colaborat cu mulţi parteneri în atingerea obiectivelor sale privind mediul înconjurător. Prin aderarea la Global Compact în 2003, Grupul şi-a confirmat angajamentul ca o extensie a Principiilor sale.
 
Un simbol: Casa Saint-Gobain Multi-Comfort
 
Grupul Saint-Gobain contribuie semnificativ la conceptualizarea clădirilor de mâine. Inițiativele sale, cum ar fi proiectarea și construcția unei case cu energie pozitivă (care produce mai multă energie decât consumă), au implicat fiecare dintre sectoarele de afaceri ale Grupului. Saint-Gobain Business Glass a jucat un rol activ în această iniţiativă, furnizând geamuri atât în interiorul cât şi în afara casei.
 
Odată montată, fereastra de înaltă calitate oferă:
… o soluţie de confort şi bunăstare,
… şi o sursă extraordinară de economisire a energiei.