Mergi la conţinutul principal
 

Informări trimestriale 2020

Informări trimestriale emise de S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.

           Trimestrul IV – 2020

Monitorizarea si raportarea activității

În trimestrul al IV-lea al anului 2020, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuita in data de 22.07.2019 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu în vigoare, au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, sol, zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în autorizațiile de funcționare, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în autorizațiile de funcționare.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a obtinut aprobarea Agenției pentru Protecția Mediului Călărași pentru revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. joacă un rol activ în reducerea poluării mediului înconjurător, fiind operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iar în trimestrul IV a colectat și valorificat 5200 tone de cioburi de sticlă.

 

Conformarea cu cerințele EU ETS

În al IV-lea trimestru al anului 2020, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care îi revin ca urmare a participării la schema de comercializare a certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit (EU ETS) pentru perioada 2013-2020 și prevederilor Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna noiembrie 2020, CEPROCIM S.A., Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES a efectuat etapa de preverificare a datelor și informațiilor ce au stat la baza calculelor emisiei de CO2 pentru perioada ianuarie-septembrie 2020, conform Standardului SR EN ISO 14065/2013, Regulamentul 600/2012 si  HG 780/2006.

Au fost respectate cerințele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 28.04.2017 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat pentru anul 2020 de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Conformarea s-a realizat cu laboratoare externe acreditate SR EN ISO 17025 incluse în planul de monitorizare, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a obținut aprobarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului,  pentru Planul metodologic de monitorizare  pentru perioada a 4-a a Schemei de comercializare cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) 2021-2028.  Această nouă schemă de comercializare va începe la 1 ianuarie 2021 și se va încheia la 31 decembrie 2028.  Consiliul European intenționează să efectueze, până în anul 2026, o revizuire completă a Directivei EU ETS (Directiva 2003/87/CE) și a modului de alocare cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic.

 

Trimestrul III – 2020

Conformarea cu cerințele EU ETS

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care îi revin ca urmare a participării la schema de comercializare a certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit (EU ETS) pentru perioada 2013-2020 și prevederilor Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

În al III-lea trimestru al anului 2020, au fost respectate cerințele de monitorizare conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 28.04.2017 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat pentru anul 2020 de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Conformarea s-a realizat cu laboratoare externe acreditate SR EN ISO 17025 incluse în planul de monitorizare, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

În această perioadă, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a depus spre aprobarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului,  documentația pentru obtinerea unei noi autorizații pentru emisiile de gaze cu efect de seră, pentru perioada a IV-a a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu titlu gratuit (EU ETS) 2021-2030. 

Monitorizarea si raportarea activității

În trimestrul al III-lea al anului 2020, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuita in data de 22.07.2019 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. aflată în procedură de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu, a depus spre aprobarea Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, în trimestrul al III-lea al anului 2020, documentația de completare solicitată de autorități.

Conform Autorizației Integrate de Mediu în vigoare, au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, sol, zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în autorizațiile de funcționare, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în autorizațiile de funcționare.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de protecție a mediului a fost verificată în trimestrul al III lea al anului 2020, de către Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în luna septembrie 2020, printr-un control, în urma căruia s-a constatat faptul că monitorizarea factorilor de mediu a fost realizată în conformitate cu cerințele legale care stau la baza autorizațiilor de mediu pe care S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L le deține.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. joacă un rol activ în reducerea poluării mediului înconjurător, fiind operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. este înscrisă în Registrul operatorilor autorizați care desfășoară operațiuni de valorificare a deseurilor la nr. 0128 (reconfirmare anuală nr. 150876/09.04.2020), iar în trimestrul a colectat și valorificat 4200 tone de cioburi de sticlă.

Trimestrul II – 2020

În trimestrul al II-lea al anului 2020, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

În al II-lea trimestru al anului 2020, cifra emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2019 pentru S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a fost aprobată de Agenția Natională de Protecția Mediului. Ca urmare, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a predat către autorități numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, egal cu numărul total de emisii provenite de la instalație.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2020, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, au fost realizate cu laboratoare externe, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, sol precum si monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a finalizat raportarea cantităților de deseuri generate si a cantitatilor de cioburi de sticla valorificate in Sistemul Integrat de Mediu (SIM), Raportarea anuala de mediu (RAM) si Inventarul emisiilor cu datele aferente anului 2019. Pe baza datelor și informațiilor raportate, Agenția Națională pentru Protecția Mediului elaborează rapoartele transmise periodic de România către Comisia Europeana – EUROSTAT.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. nr. 2 din 23.01.2020, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a ăncadrat în debite atat pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019.

Au fost depuse lunar declarațille privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Trimestrul I – 2020

În trimestrul I al anului 2020, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna martie 2020, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a transmis cifra emsiilor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2019, aprobata de catre organismul de verificare autorizat OVEGES Ceprocim S.A. (70.662 t CO2).

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2019, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, sol, zgomot precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul IV – 2019

În trimestrul al IV-lea al anului 2019, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 58 din 22.04.2019.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna noiembrie 2019, CEPROCIM S.A., Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES a efectuat la sediul S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. etapa de preverificare a datelor și informațiilor ce au stat la baza calculelor emisiei de CO2 pentru perioada ianuarie-septembrie 2019, conform Standardului SR EN ISO 14065/2013, Regulamentul 600/2012 si HG 780/2006.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2019, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float. Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate, cu laboratoare externe, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 58 din 22.04.2019, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002 și Legii 211/2011, au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuită în data de 22.07.2019.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul III – 2019

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2)
S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

În al III-lea trimestru al anului 2019, Planul de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2020 pentru S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L.  a fost transmis, spre aprobare către Agenția Națională de Protecția Mediului.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2019, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

În trimestrul al III-lea, S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/331, a depus spre aprobarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Raportul cu datele de referință și Planul metodologic de monitorizare pentru perioada a IV-a a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu titlu gratuit (EU ETS) 2021-2025.

În luna septembrie 2019 au fost transmise conform HG nr.1570/2017 datele cu privire la producția de sticlă float, necesare construirii Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu efect de seră 2019.

Saint-Gobain a anunțat semnarea pactului global “Business ambition for 1.5°C”, ca parte a Summit-ului pentru Acțiuni Climatice organizat de Organizația Națiunilor Unite la New York. Cu acest prilej, Grupul își reafirmă angajamentul de a atinge un nivel net al emisiilor de dioxid de carbon egal cu zero până in anul 2050, în conformitate cu scenariile privind limitarea încălzirii globale la 1.5°C, pentru a diminua cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice, așa cum arată ultimele analize. Saint- Gobain s-a angajat deja să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 20% între anii 2010 și 2025.

Angajamentul SAINT GOBAIN, de anticipare a riscurilor climatice și îndreptarea către o economie fără emisii de carbon a impus ca S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L, să fixeze un obiectiv ambițios pentru bugetul anului 2020, de reducere cu peste 20% a emisiilor directe de CO2.

În acest scop, Saint-Gobain Glass România a finalizat procesul de retehnologizare a cuptorului pentru topire sticlă Float, un proces complex, menit să crească performanțele industriale, să genereze o scădere a consumului de energie și care prelungește durata de viață a liniei de producție a sticlei FLOAT. Acest proces de retehnologizare va conduce la o creștere a capacității de producție și la o reducere a consumului de energie cu aproximativ 20%. Reducerea cu 15,5 % a emisiilor de CO2, în urma reparației cuptorului pentru topire sticlă Float, ca urmare a imbunătățirii consumului energetic și reducerea cu peste 5% prin creșterea randamentului de producție. De asemenea, Saint Gobain Glass Romania SRL va derula, în anul 2020, proiecte pentru reducerea cu mai mult de 0.5% a emisiilor indirecte de CO2, din productia de energie electrica (reducerea cu peste 5% a consumului de energie electrică).

Monitorizarea activității

În trimestrul al III-lea al anului 2019, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuita in data de 22.07.2019,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 58 din 22.04.2019. Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, sol, zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017 Revizuita in data de 22.07.2019, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 58 din 22.04.2019, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.
Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Revizuita in data de 22.07.2019.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de protecția mediului a fost verificată în trimestrul al III lea al anului 2019, de către Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în luna septembrie 2019, printr-un control, în urma căruia s-a constatat faptul că monitorizarea factorilor de mediu a fost realizată în conformitate cu cerințele legale care stau la baza autorizațiilor de mediu pe care S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L le deține.

Privind politica integrată a produsului S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. încearcă să reducă la minim poluarea, analizând toate fazele “ciclului de viață al produsului”. S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. joacă un rol important în acest sens, prin prisma faptului că este operator economic autorizat în desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor conform înregistrării nr. 0128 în Registrul operatorilor autorizați (reconfirmare anuală nr. 27096/05.04.2019).

 

Trimestrul II – 2019

În trimestrul al II-lea al anului 2019, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr.58/22.04.2019, modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr.167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a modificat Autorizația de gospodărire a apelor, ca urmare a recepției noilor platforme betonate construite pe amplasament.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. 

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/331, a depus spre aprobarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Raportul cu datele de referință și Planul metodologic de monitorizare pentru perioada a IV-a a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) 2021-2025.

În al II-lea trimestru al anului 2019, cifra emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2018 pentru S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a fost aprobată de Agenția Națională de Protecția Mediului. Ca urmare, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a predat către autorități numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, egal cu numărul total de emisii provenite de la instalație.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2019, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, au fost realizate cu laboratoare externe, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a finalizat raportarea cantităților de deșeuri generate și a cantităților de cioburi de sticlă valorificate în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Pe baza datelor și informațiilor raportate, Agenția Națională pentru Protecția Mediului elaborează rapoartele transmise periodic de România către Comisia Europeana – EUROSTAT.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr.58/22.04.2019, modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr.167 din 20.12.2016., S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. se află în procedură de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 din 20.04.2017 pentru includerea activităților de reparație a cuptorului de topire sticlă - reparație între două cicluri de viață, fără o schimbare semnificativă a cerințelor sau a tehnologiei cuptorului. Reparația a avut loc după 13 ani de funcționare a Liniei de producție a sticlei Float. Activităţile desfăşurate pe perioada de reparație generală a cuptorului, au fost cu scopul refacerii materialului refractar, urmate de repornirea procesului de producţie.
SGS Romania a realizat auditul de supraveghere a certificării ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L.

 

Trimestrul I – 2019

În trimestrul I al anului 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna martie 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a transmis cifra emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2018, aprobată de către organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A. (98.888 t CO2).

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2018, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float. 

Conform Autorizației Integrate de Mediu monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, precum și monitorizările emisiilor atmosferice au fost realizate cu laboratoare externe. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. 

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a început procedura de revizuire a Autorizației Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017 și a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016 pentru introducerea unor noi obiective construite pe site.

 

Trimestrul IV – 2018

În trimestrul al IV-lea al anului 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna noiembrie 2018, CEPROCIM S.A., Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES a efectuat la sediul S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. etapa de preverificare a datelor și informațiilor ce au stat la baza calculelor emisiei de CO2 pentru perioada ianuarie-septembrie 2018, conform Standardului SR EN ISO 14065/2013, Regulamentul 600/2012 si  HG 780/2006.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2018, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul III – 2018

În trimestrul al III-lea al anului 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. 

În al III-lea trimestru al anului 2018, Planul de monitorizare al emisiilor de gaze cu efect de seră aferent anului 2019 pentru S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a fost aprobat de Agenția Națională de Protecția Mediului. 

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2018, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float. 

În luna septembrie 2018 au fost transmise conform HG nr.1570/2017 datele cu privire la producția de sticlă float și consumul de materii prime, necesare construirii Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu efect de seră 2019.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, apa subterană, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. 

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul II – 2018


În trimestrul al II-lea al anului 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017,  Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. 

În al II-lea trimestru al anului 2018 cifra emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2017 pentru S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L.  a fost aprobată de Agenția Națională de Protecția Mediului. Ca urmare, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a predat către autorități numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalație.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2018, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float. 

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, sol, zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a finalizat raportarea cantităților de deșeuri generate și a cantităților de cioburi de sticlă valorificate în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Pe baza datelor și informațiilor raportate, Agenția Naționala pentru Protecția Mediului elaborează rapoartele transmise periodic de România către Comisia Europeana – EUROSTAT.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată cât și pentru apa evacuată.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Trimestrul I – 2018

În trimestrul I al anului 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. În acest scop, în luna martie 2018, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a transmis cifra emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2017, aprobată de către organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A. (110.646 t CO2).

În primul trimestru al anului a fost aprobat de autoritatea competentă Planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2018, versiunea nr. 2, împreună cu anexele aferente pentru instalația S.C. Saint-Gobain Glass Romania S.R.L.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2018, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe: monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul IV – 2017

În trimestrul al IV-lea al anului 2017, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017; Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017; Autorizația de gospodărire a apelor nr.167 din 20.12.2016.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

În acest scop, în luna noiembrie 2017, CEPROCIM S.A., Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES a efectuat la sediul S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. etapa de preverificare a datelor și informațiilor ce au stat la baza calculelor emisiei de CO2 pentru perioada ianuarie-septembrie 2017, conform Standardului SR EN ISO 14065/2013, Regulamentul 600/2012 si  HG 780/2006.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2017, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025, incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizatei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe: monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, sol, zgomot  precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de protecția mediului a fost verificată în trimestrul al IV-lea al anului 2017 de către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Călărași în luna noiembrie 2017 printr-un control.

Monitorizarea factorilor de mediu a fost realizată în conformitate cu prevederile AIM nr. 2 din 20.04.2017 pentru indicatorii impuși în punctele de prelevare, însa datorită faptului că nu a fost respectată cu strictețe frecvența de monitorizare, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a fost sancționată.

În anul 2017, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L a valorificat 77207 de cioburi sticlă, din care 13767 deșeuri de cioburi colectate din piață. S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. intenționează să continue creșterea procentului de deșeuri reciclate în sticla produsă, băzându-se și pe reciclarea cioburilor din demolări.

De asemenea, 51% din totalul deșeurilor industriale și ambalaje generate în anul 2017 au fost valorificate prin firme autorizate.

Începand cu anul 2017 sunt disponibile declaraţii de mediu pentru produsele Saint-Gobain Glass România verificate de către un Organism independent conform ISO 14025:2010, declarații care permit obținerea unor informații relevante pentru certificarea “clădirilor verzi”.

 

Trimestrul III – 2017

În trimestrul al III-lea al anului 2017, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de cele trei autorizații de functionare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017; Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 28.04.2017; Autorizația de gospodărire a apelor nr. 167 din 20.12.2016.

Conform Autorizatei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială sol, zgomot  precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu. 

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European. 

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2017, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float. 

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de protecția mediului a fost verificată, în trimestrul al III-lea al anului 2017, de către Garda Naționala de Mediu-Comisariatul Județean Călărași printr-un control în luna iulie 2017 constatându-se faptul că monitorizarea factorilor de mediu a fost realizată în conformitate cu prevederile AIM nr. 2 din 20.04.2017 pentru indicatorii impuși în punctele de prelevare.

 

Trimestrul II – 2017

În trimestrul II-al anului 2017, S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA S.R.L. a obținut noua Autorizație Integrată de Mediu cu Nr. 2/19.04.2017, valabilă pana la data de 20.04.2027.

Pe toată perioada trimestrului au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare și raportare a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, aprobat pentru anul 2017 și realizat în acord cu Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră Nr. 170/09.05.2013, revizuită în 28.04.2017 pentru perioada 2013-2020.

Conformarea s-a realizat cu laboratoare externe acreditate ISO 17025, prin efectuarea determinărilor specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației integrate de mediu au fost realizate monitorizările pentru apa uzatp, apa pluvială și aer cu laboratoarele externe acreditate ISO 17025.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136 revizuită 30.09.2013 și noua autorizație Nr. 2/19.04.2017.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protectia mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trimestrul I – 2017

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

În acest scop, în luna februarie 2017, S.C. TQ CONSULTANȚĂ ȘI RECRUTARE S.R.L., Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră – OVEGES a efectuat la sediul S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. verificarea și validarea raportului emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru anul 2016, conform Standardului SR EN ISO 14065/2013, Regulamentul 600/2012 si HG 780/2006.

În luna ianuarie 2017 a fost pusă în funcțiune și investiția realizată pentru protecția mediului - instalația DeNOx, de reducere catalitică selectivă (SCR), care este un ansamblu de echipamente, ce are ca scop reducerea emisiilor de oxizi de azot, din gazele de ardere de la fabricarea sticlei, evacuate prin coș.

Prin aceasta investiție, de cca 1.5 milioane de Euro, SGG România se asigură că, odată cu evoluția performanței celor mai noi tehnologii de fabricație a sticlei plane aplicabile (BAT), va putea respecta viitoarele cerințe legale aplicabile în condițiile utilizării acestor noi tehnologii de fabricație.

În luna martie 2017, în urma unui audit extern de recertificare, efectuat de firma SGS, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a obținut certificarea sistemelor de management de mediu și calitate, conform noilor standarde internaționale SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 9001:2015.

Pe toata perioada trimestrului au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare și raportare a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, aprobat pentru anul 2017 realizat în acord cu Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de sera 170 din 09.05.2013 pentru perioada 2013-2020.

Conformarea s-a realizat cu laboratoare externe acreditate ISO 17025, prin efectuarea determinărilor specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizației integrate de mediu au fost realizate monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială și emisiile industriale cu laboratoarele externe acreditate ISO 17025.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136 revizuită 30.09.2013, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenția pentru Protecția Mediului Călărași a comunicat decizia nr. 2022/16.03.2017 de emitere a noii Autorizații Integrate de Mediu, pentru S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L., care o înlocuiește pe cea anterioară care a avut valabilitate 10 ani.

 

Trimestrul IV – 2016

În trimestrul al IV-lea al anului, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de cele două autorizații de funcționare: Autorizatia Integrata de Mediu nr. 136 revizuită 30.09.2013 și Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2016, realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 și incluse în acest plan, determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Conform Autorizatei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratorul extern, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136 revizuită 30.09.2013.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligatțile la Fondul pentru Mediu.

A avut loc în acest trimestru EHS DAY - Ziua dedicată Protecției mediului, Sănătății și Siguranței. Acesta este un eveniment care se sărbatorește odată la 2 ani în toate fabricile grupului Saint-Gobain. În 2016 am sărbătorit acest eveniment pe data de 11 octombrie și a debutat cu discursurile Președintelui Grupului Saint-Gobain, dl. Pierre-Andre de Chalendar și discursul Delegatului General pentru PL - BG - RO - TU, dl. François-Xavier Moser, Directorul de Fabrica - dl. Dobre Cornel. Protecția mediului a reamintit și a evidențiat importanța colectării selective a deșeurilor și reutilizarea/reciclarea lor, prin câteva activități de informare și activități interactive. Activități precum "Colectarea selectivă a deșeurilor" și concursul interactiv "Ce este în neregulă în această imagine?" și-au propus și au reușit cu succes să amintească cu ajutorul exemplelor, regulile de colectare pentru principalele tipuri de deșeuri generând zâmbete în rândul colegilor. S-a adus în atenția colegilor ideea de reutilizare a unor deșeuri nereciclabile (bolurile de mâncare pentru copii) și utilizarea de elemente reciclate (hârtie și betisoare din lemn) prin crearea unui ambalaj special pentru dăruirea unei violete. O altă activitate cu rol de a încuraja un comportament prietenos cu mediul în rândul colegilor a fost expoziția cu rol inspirațional, "Reutilizare/Reciclare deșeuri" care a susținut prin exemple de artiști și opere de artă realizate din deșeuri ideea că deșeurile pot fi reutilizate/reciclate în numeroase feluri și pot da naștere unor obiecte de valoare. În cadrul expoziției a fost prezentat și un exemplu practic de reutilizare a deșeurilor, un obiect de decor pentru perete, realizat din deșeu de sticlă laminata colorată, generată în cadrul fabricii.

 

Trimestrul III – 2016

În trimestrul al III-lea al anului, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de cele două autorizații de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 136 revizuită 30.09.2013 și Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, nr. 170 din 09.05.2013.

Conform Autorizatei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratorul extern: monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, apa subterană din puțurile forate, precum și monitorizări ale emisiilor la cele patru puncte de evacuare a aerului din zona Recoacere și au fost prelevate probe de zgomot din 5 puncte (monitorizări cu frecvență anuală).

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136 revizuită 30.09.2013.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligatțile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 ce aduce modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2016, realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 și incluse în acest plan: determinări specifice pentru gazul metan și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

În luna noiembrie 2016 a avut loc verificarea de către verificatorul acreditat a respectării Planului de monitorizare aprobat.

În acestă perioadă au fost efectuate audituri și verificări interne și externe privind respectarea cerințelor legale a procedurilor grupului, a procedurilor și a standardelor de referință ISO 14001 și ISO 9001, în raport cu care firma deține certificarea sistemelor de management.

La începutul lunii noiembrie, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Calarași documentația necesara obținerii autorizației de mediu, documentație care se află publicată și poate fi consultată pe site-ul ANPM.

 

Trimestrul II – 2016

În trimestrul al II-lea al anului, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizarea cu laboratorul extern pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor la cele patru coșuri de recoacere.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136/30.09.2013.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern, împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente pentru protecția mediului, conform cerintelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, care demonstrează conformarea cu OUG 196/2005 si 192/2014.

În scopul respectării legislației de mediu și a cerințelor ISO 14001, sunt efectuate audituri interne și audituri de deșeuri.

În auditurile de deșeuri este urmărită trasabilitatea (colectarea, depozitarea temporară, reutilizarea, valorificarea / eliminarea finală) a deșeurilor pe întregul amplasament.

Auditurile de deșeuri se realizează pe baza Programului anual de audit de deșeuri 2016. În audit se urmăresc acțiunile din programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate și măsurile de reducere a periculozității deșeurilor.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a inițiat proactiv construcția unei instalații DeNox. Construcția beneficiază de acordul de mediu, obținut de la autoritățile locale de protecția mediului și funcționarea acesteia va fi inclusă în Autorizația Integrată de Mediu, începând cu anul 2017.

Instalatia DeNox de reducere catalitică selectivă (SCR) este un ansamblu de echipamente, ce are ca scop reducerea emisiilor de oxizi de azot, din gazele de ardere de la fabricarea sticlei, evacuate prin coș. Prin această investiție, de cca 1,5 milioane de Euro, SGG România se asigură că odată cu evoluția performanței celor mai noi tehnologii de fabricație a sticlei plane aplicabile (BAT), va putea respecta viitoarele cerințe legale aplicabile în condițiile utilizării acestor noi tehnologii de fabricație.

 

Trimestrul I – 2016

În trimestrul I al anului, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat prin monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și cu prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizarea cu laboratorul extern pentru apa uzată și apa pluvială precum și monitorizări la emisiile de la coșul cuptorului de topire, cele patru coșuri de recoacere, boilerul de abur și cazanul fluid termic, iar valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136/30.09.2013.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente pentru protecția mediului conform cerintelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Declarațiile privind obligațile la Fondul pentru Mediu care demonstrează conformarea cu OUG 196/2005 și 192/2014 au fost depuse lunar.

În scopul respectării legislației de mediu și a cerințelor ISO 14001, sunt efectuate audituri interne și audituri de deșeuri. În auditurile de deșeuri este urmarită transabilitatea (colectarea, depozitarea temporară, reutilizarea, valorificarea / eliminarea finală) deșeurilor pe întregul amplasament. Auditurile de deseuri se realizeaza pe baza Programului anual de audit de deseuri 2015. In audit se urmaresc actiunile din programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate si măsurile de reducere a periculozităţii deşeurilor.

 

Trimestrul IV – 2015

În trimestrul IV al anului 2015, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizarea cu laboratorul extern pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări la emisiile de la coșul cuptorului de topire, cele patru coșuri de recoacere, boilerul de abur și cazanul fluid termic.

Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136/30.09.2013.

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră s-a realizat în acord cu prevederile legale ale Autorizației de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013- 2020, Nr. 170/09.05.2013, revizuită în data de 13.01.2014, în conformitate cu planul de monitorizare verificat de societatea colaboratoare autorizată și aprobat de autoritați.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente pentru protecția mediului conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu care demonstrează conformarea cu OUG 196/2005 și 192/2014 au fost depuse lunar.

În scopul respectării legislației de mediu și a cerințelor ISO 14001, sunt efectuate audituri interne și audituri de deșeuri. În auditurile de deșeuri este urmarită trasabilitatea (colectarea, depozitarea temporară, reutilizarea, valorificarea / eliminarea finală) deseurilor pe întregul amplasament. Auditurile de deșeuri se realizează pe baza Programului anual de audit de deșeuri 2015. În audit se urmăresc acțiunile din programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate și măsurile de reducere a periculozitații deșeurilor.

 

Trimestrul III – 2015

În trimestrul III al anului 2015, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizarea cu laboratorul extern pentru emisiile de la cosul cuptorului de topire, cele patru coșuri de recoacere precum și monitorizări de sol, zgomot, apă subterană, apa uzată menajeră și apa pluvială. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare se situează sub limitele maxime admise de lege și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136/30.09.2013.

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră s-a realizat în acord cu prevederile legale ale Autorizației de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, Nr. 170/09.05.2013, revizuită în data de 13.01.2014, în conformitate cu planul de monitorizare verificat de societatea colaboratoare autorizată și aprobat de autorități.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern împreună cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente pentru protecția mediului conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

Lunar au fost depuse și declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu care demonstrează conformarea cu OUG 196/2005 și 192/2014.

În scopul respectării legislației de mediu și a cerințelor ISO 14001, sunt efectuate audituri interne și audituri de deșeuri. În auditurile de deseuri este urmărita trasabilitatea (colectarea, depozitarea temporară, reutilizarea, valorificarea / eliminarea finala) deșeurilor pe întregul amplasament. Auditurile de deșeuri se realizează pe baza Programului anual de audit de deșeuri 2015. În audit se urmăresc acțiunile din programul de prevenire şi reducere a cantităților de deşeuri generate si măsurile de reducere a periculozităţii deşeurilor.

 

Trimestrul II – 2015

În trimestrul II al anului 2015, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a continuat monitorizarea cu laboratorul extern pentru emisiile de la coșul cuptorului de topire, cele patru coșuri de recoacere, apa uzată menajeră și apa pluvială. Valorile înregistrate se situeză sub limitele maxime admise de lege și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 136/30.09.2013.

Monitorizarea emisiilor s-a realizat în acord cu prevederile legale ale Autorizației de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, Nr. 170/09.05.2013, revizuită în data de 13.01.2014, în conformitate cu planul de monitorizare verificat de societatea colaboratoare autorizată și aprobat de autoritați.

Rapoartele de încercare ale laboratorului extern împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților competente pentru protecția mediului conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu.

În scopul respectării legislației de mediu și a cerințelor ISO 14001, în trimestrul II au fost efectuate două audituri interne de deșeuri, urmărind trasabilitatea (colectarea, depozitarea temporară, reutilizarea, valorificarea / eliminarea finală) deșeurilor pe întregul amplasament. Auditul de deșeuri se realizează pe baza Programului anual de audit de deșeuri 2015. În audit se urmăresc acțiunile din programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate și măsurile de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Anul acesta, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. împlinește 350 de ani de activitate. În cei 350 de ani de existență, compania Saint-Gobain s-a adaptat și a evoluat în mod vizibil, punând accentul pe oameni și făcând din respectul faţă de oameni și mediul înconjurător o valoare fundamentală. Pentru a sărbători acest eveniment, în data de 13.06.2015 a fost organizată Ziua Porților Deschise la fabrica din Călărași, având ca invitați angajații și familiile acestora.

Cu aceasta ocazie, invitații au avut posibilitatea să viziteze fabrica printr-un tur ghidat și astfel să afle despre tehnologia de fabricare a sticlei și să cunoască mai bine natura activitații în fabrica a angajaților companiei, iar copiii au avut de asemenea parte de un program plin de jocuri și surprize.

Pentru a reaminti respectul și importanța pe care le are pentru mediul înconjurator, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a invitat micii voluntari ai Asociației Creioanele Sudului să creeze prin reutilizarea dopurilor de pet-uri un mesaj special pentru aniversare. Evenimentul a găzduit și expoziția de pictură pe sticlă a micilor voluntari ai asociației.

Trimestrul I - 2015

La inceputul anului 2015, S.C. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a facut demersuri în privința conformării cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS, prin: monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de instalația deținuta și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 601/2012 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului său.

Privind politica integrată a produsului, SGGRo încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viața al produsului” (LCA). SGGRo joacă un rol important în acest sens, prin prisma faptului că este operator economic autorizat în desfăsurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor conform înregistrării nr. 0128 în Registrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului (reconfirmare anuala nr. 220.257/06.02.2015).

Totodată, conform programării realizate pe baza Autorizației integrate de mediu, s-a continuat monitorizarea factorilor de mediu de pe amplasament. În acest sens vă comunicăm faptul că rezultatul analizelor se încadrează în limitele înscrise în A.I.M. 136/30.09.2013. Aceste rezultate cuprinse în rapoartele de încercare ale laboratorului extern, împreuna cu rezultatele monitorizăriii online și datele privind gestiunea deșeurilor conform HG 856/200 și a legii 211/2011. Acestea au fost aduse la cunoștința Agentiei pentru Protecția Mediului Călărași și a Gărzii Naționale de Mediu filiala Călărași.