Mergi la conţinutul principal
 

Informări trimestriale 2021

Informări trimestriale emise de S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.

Trimestrul IV – 2021

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul IV al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a colectat cca 5200 tone de cioburi de sticlă în trimestrul IV din anul 2021.

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederilor REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă pentru perioada 2021-2030 nr. 120/14.04.2021 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, au fost respectate cerințele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Controale ale autorităților pentru protecția mediului

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în luna noiembrie 2021, prin inspecția anuală privind modul de respectare a prevederilor legale, în domeniul protecției mediului, a verificat activitatea de protecție a mediului. În urma controlului nu au fost aplicate sanțiuni, fiind constatată respectarea cerințelor legale aplicabile. Măsurile stabilite, în urma controlului au fost: solicitarea revizuirii Autorizației Integrate de Mediu, la finalizarea investițiilor aflate în desfășurare, la data inspecției, completarea, pană la data de 11 noeimbrie 2021, a evidenței gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG 856/2002, respectarea prevederilor OUG 92/2021, privind stocarea deșeurilor în spații special amenajate, evitarea formării stocurilor de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și evitarea formării stocurilor de produse rezultate în urma valorificării, transmiterea către Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Călărași și  publicarea pe site a Programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, pană la data de 31 mai 2022.

 

Trimestrul III – 2021

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul III al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.a04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul III 2021, a fost întocmită, pentru anul 2020 și transmisă Agenției pentru protecția Mediului Călărași raportarea Saint-Gobain Glass România S.R.L. privind gestionarea substanțele chimice cu proprietăți periculoase autorizate.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., ca operator economic producător de sticlă, în trimestrul III 2021 a raportat către Agenția Natională pentru Prorecția Mediului, datele necesare construirii Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 2022, conform HG nr. 1570/2007.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a colectat 4800 tone de cioburi de sticlă în trimestrul III din anul 2021.

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederilor REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă pentru perioada 2021-2030 nr. 120/14.04.2021 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2021, au fost respectate cerințele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

 

Trimestrul II – 2021

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul II al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul II 2021, a fost întocmită, pentru anul 2020 și transmisă Agenției pentru protecția Mediului Călărași raportarea Saint-Gobain Glass România S.R.L. pentru registrele emisiilor şi transferului de poluanţi ("PRTR"), in conformitate cu Regulamentul nr. 166/2006, HG nr. 140/2008.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. a notificat Agenției pentru protecția Mediului Călărași faptul că, datorită nefuncționării aplicației naționale SIM (Sistemul Integrat de Mediu) nu a fost posibilă realizarea raportării on-line aferente anului 2020.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., a obținut reconfirmarea înscrierii în Registrul operatorilor economici autorizați, care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, conform art. 15,  alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, prin decizia Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.200.187, din data de 03.02.2021. Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a colectat și valorificat 4300 tone de cioburi de sticlă în trimestrul II din anul 2021.

Conformarea cu cerințele EU ETS

Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis Autorizația nr.120/14.04.2021 privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă în perioada 2021-2030, pentru Saint-Gobain Glass România S.R.L.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă pentru perioada 2021-2030 nr. 120/14.04.2021 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2021, au fost respectate cerințele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Controale ale autorităților pentru protecția mediului

Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în luna mai 2021, printr-un control privind transferurile intracomunitare de deșeuri și a Planului național privind supravegherea și controlul transferurilor de dețeuri pentru anul 2021, a verificat activitatea de colectare, în vederea valorificării a deșeurilor cioburi de sticlă. În urma controlului nu au fost aplicate sanțiuni, fiind constatată respectarea cerințelor Regulamentului CE nr. 1013/2016, privind transferurile de deșeuri.

Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în luna iunie 2021, printr-un control privind stocarea deșeurilor de sticlă a aplicat o sancțiune, pentru depozitarea necorespunzătoare a acestora. Măsurile luate de Saint Gobain Glass Romania SRL sunt transferul pe suprafețe betonate ( platformă temporară) a întregii cantități de deșeuri de sticlă, pentru care a fost constatată depozitarea necorespunzătoare, precum și curățarea suprafețelor de teren utilizate pentru stocare.

 

 

Trimestrul I – 2021

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul I al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020. Agenția Națională pentru Protecția Mediului este în proces de emitere a Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, aferentă perioadei 2021-2030, pentru Saint-Gobain Glass România S.R.L.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială și zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul I 2021, au fost întocmite pentru anul 2020 și transmise Agenției pentru protecția Mediului Călărași raportul anual de mediu, raportul privind statistica deșeurilor, precum și modul de gestiune al ambalajelor introduse pe piața națională, în anul 2020, de către Saint-Gobain Glass România S.R.L..

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a colectat și valorificat 4500 tone de cioburi de sticlă în trimestrul I din anul 2021.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., prin decizia Agenției pentru protecția Mediului, Călărași nr.1272, din data de 03.02.2021, a obținut viza Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, pentru perioada 20.04.2021-20.04.2022.

 

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European. În acest scop, în luna februarie 2021, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a transmis cifra emsiilor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2020, aprobata de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A. (97,099 t CO2).

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii, din cauza modificarii nivelului de activitate. În acest scop, în luna martie 2021, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, raportul privind nivelul de activitate pentru anii 2019 si 2020, pentru stabilirea numărului de certificate alocate cu titlu gratuit pentru anul 2021, verificat de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2021, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.