Mergi la conţinutul principal
 

Informări trimestriale 2022

Informări trimestriale emise de S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.

Trimestrul IV – 2022

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul IV al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. se află în procedură, pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, procedura fiind demarată în data de 21.02.2022. Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu este necesară datorită noilor investiții, pe care Saint-Gobain Glass România S.R.L. le-a realizat, in perioada 2021-2022, pentru stocarea și tratarea deșeurilor cioburi de sticlă. 

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și OUG 92/2021, au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat raportarea in Sistemul Intergat de Mediu a inventarelor locale de emisii– aferentă anului 2021, în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, a colectat și valorificat, mai mult de 5500 tone de cioburi de sticlă în trimestrul IV - 2022.

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederilor REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă pentru perioada 2021-2030 nr. 120/14.04.2021 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, au fost respectate cerințele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

 

 

Trimestrul III – 2022

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul III al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. se află în procedură, pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, procedura fiind demarată în data de 21.02.2022. Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu este necesară datorită noilor investiții, pe care Saint-Gobain Glass România S.R.L. le-a realizat, in perioada 2021-2022, pentru stocarea și tratarea deșeurilor cioburi de sticlă. 

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată și apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice și zgomotului, la limita amplasamentului. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și OUG 92/2021, au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, a colectat și valorificat, mai mult de 5700 tone de cioburi de sticlă în trimestrul III - 2022.

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederilor REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă pentru perioada 2021-2030 nr. 120/14.04.2021 și Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2022, au fost respectate cerințele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Controale ale autorităților pentru protecția mediului

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Călărași, în data de 30 septembrie 2022, prin inspecția anuală, privind modul de respectare a prevederilor legale, în domeniul protecției mediului, a verificat activitatea de protecție a mediului. În urma controlului a fost declarată finalizarea măsurilor stabilite la controlul anual anterior, pentru anul 2021, nu au fost aplicate sanțiuni, fiind constatată respectarea cerințelor legale aplicabile.

Măsurile stabilite, în urma controlului din data de 30 septembrie 2022 au fost: transmiterea, pentru măsuratorile realizate, a buletinelor de analiză a factorului de mediu aer, pentru trimestrul III 2022 și a rezultatelor determinărilor de zgomot pentru anul 2022, până la data de 14.10.2022. De asemenea, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Călărași a cerut, în mod preventiv, pentru anul 2023 respectarea termenului de obținere a vizei anuale, si respectarea, în continuare, a condițiilor din Autorizația Integrată de Mediu, a termenelor de raportare a rezultatelor monitorizării emisiilor și raportarea în cel mai scurt timp a oricărui incident sau accident, care afecteaza semnificativ mediul.

 

 

 

Trimestrul II – 2022

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul II al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. se află în proces de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu,. Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu este necesară datorită noilor investiții, pe care Saint-Gobain Glass România S.R.L. le-a realizat, in perioada 2021-2022, pentru stocarea și tratarea deșeurilor cioburi de sticlă.  

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime, admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și OUG nr. 92/2021 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul II 2022, au fost raportate, pentru anul 2021 către Agenția pentru protecția Mediului Călărași: Raportarea pentru registrele emisiilor şi transferului de poluanţi ("PRTR"), in conformitate cu Regulamentul nr. 166/2006, HG nr. 140/2008, cantitățile de ulei utilizată, raportarea deșeurilor de uleiuri predate în anii 2020 și 2021.

Saint-Gobain Glass România S.R.L. a notificat Agenția pentru protecția Mediului Călărași, asupra faptului ca nu poate fi realizata, conform AIM, raportarea in Sistemul Intergat de Mediu a inventarelor locale de emisii, în conformitate cu Ordinul 3.299/2012– aferentă anului 2021, deoarece nu au fost alocate chestionarele Inventare locale de emisii în aplicația SIM. Saint-Gobain Glass România S.R.L. a raportat datele necesare construirii Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 2023, a Inventarului Național de Emisii de Poluanți Atmosferici 2023 și a administrării inventarului Aproximativ  al Gazelor cu Efect de Seră 2022.  Saint-Gobain Glass România S.R.L. a transmis către Agenția pentru protecția Mediului Călărași, Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie și a produselor fabricate, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu datele aferente anului 2021. Acesta poate fi consultat și on-line https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/informari-trimestriale-2022.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, a colectat și valorificat peste 5500 tone de cioburi de sticlă în trimestrul II din anul 2022.

 

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat obligațiilor care i-au revenit, ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederilor REGULAMENTULUI nr. 2066 din 19 decembrie 2018, privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European. În acest scop, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2022, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

Trimestrul I – 2022

Monitorizarea și raportarea activității

În trimestrul I al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitorizările impuse de autorizațiile de funcționare: Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.

În data de 21.02.2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a depus documentația pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, la Agenția pentru protecția Mediului Călărași. Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu este necesară datorită noilor investiții, pe care Saint-Gobain Glass România S.R.L. le-a realizat, in perioada 2021-2022, pentru stocarea și tratarea deșeurilor cioburi de sticlă.  În trimestrul I al anului 2022, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a finalizat construcția a două noi platforme betonate, cu o suprafață de 243 mp, respectiv 4387 mp, destinate stocării deșeurilor cioburi de sticlă. De asemenea a fost finalizată instalarea și punerea în funcțiune a unei noi instalații pentru sortarea optică a deșeurilor de cioburi interne și a celor colectate de la furnizorii de cioburi, o investiție care se ridică, până în prezent, la cca 1 milion Euro.

Conform Autorizației Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025, monitorizările pentru apa uzată, apa pluvială și zgomot, precum și monitorizări ale emisiilor atmosferice. Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal și prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei și a Legii 278/2013 privind emisiile industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitorizării online și evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și OUG nr. 92/2021 au fost transmise lunar autorităților locale și naționale pentru protecția mediului, conform cerințelor de raportare existente în legislația privind protecția mediului și a celor stipulate în Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuită în data de 23.11.2020.

Conform Autorizației Integrate de Mediu, în trimestrul I 2022, au fost întocmite pentru anul 2021 și transmise Agenției pentru protecția Mediului Călărași raportul anual de mediu, raportul privind statistica deșeurilor, precum și modul de gestiune al ambalajelor introduse pe piața națională, în anul 2021, de către Saint-Gobain Glass România S.R.L..

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a încadrat în debite atât pentru apa utilizată, cât și pentru apa evacuată.

Au fost depuse lunar declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG 196/2005 și ORDIN 578/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desfășurarea operațiunilor de valorificare a deșeurilor de sticlă, a colectat și valorificat 5200 tone de cioburi de sticlă în trimestrul I din anul 2022.

 

Conformarea cu cerințele EU ETS

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European. În acest scop, în luna februarie 2022, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a transmis cifra emsiilor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2021, aprobata de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A. (110,775 tone de CO2).

Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obligațiile care au revenit ca urmare a participării la schema EU ETS și prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii, din cauza modificarii nivelului de activitate. În acest scop, în luna martie 2022, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, raportul privind nivelul de activitate pentru anul 2021, pentru stabilirea numărului de certificate alocate cu titlu gratuit pentru anul 2021, verificat de catre organismul de verificare autorizat  OVEGES Ceprocim S.A.

Conform Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră, au fost respectate cerințele de monitorizare prevăzute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2022, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determinări specifice pentru gazul natural și materiile prime utilizate la fabricarea sticlei float.

  

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie și produsele fabricate

conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

 

IDENTIFICARE OPERATOR / TITULAR DE ACTIVITATE:

 

Operator: SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL  

Adresa/ Locația activității: Municipiul Călărași, Strada Varianta Nord, nr.61, județul Calarasi

Certificat de înregistrare: Seria B, Nr.1593498

Cod unic de înregistrare: 11882475/25.06.1999

Număr de ordine in Registrul Comerţului:J51/353/12.06.2006  

Compania părinte: COMPAGNE DE SAINT-GOBAIN

Categoria de activitate conform: Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale punctul 3 „Industria mineralelor”, subpunctul 3.3„Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticla, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi

Clasificării activităților din economia națională CAEN(rev.2):

cod CAEN :  2311 - fabricarea sticlei plate;

Cod CAEN : 2312 - prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

Cod CAEN:  3821 - tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN : 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN: 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamente sanitare;

Cod CAEN : 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor;

Cod CAEN : 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN : 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

 

CONTEXT

 

Activitatea de management al deșeurilor este una dintre provocările, cărora trebuie să le facă față, operatorii economici din România. Saint-Gobain Glass România parcurge pași importanți, în direcția implementării unei economii circulare, care să contribuie activ la promovarea de noi modele de afaceri durabile.

Economia circulară și economia verde sunt parte integrantă a conceptului dezvoltării

durabile, așa cum a fost el formulat de Comisia Brundland (1987), respectiv ca fiind „satisfacerea nevoilor de astăzi, fără a sacrifica abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Saint-Gobain Glass România implementează bune practici, la nivel european și național, în domeniul aplicării principiilor economiei circulare, prin procese de reproiectare și simbioză industrială. Ca linie generală, procesele de simbioză industrială au la bază identificarea unor nevoi și a unor soluții la probleme comune, pentru acele zone aflate într-o proximitate geografică.

La nivel național este necesară o abordare mai atentă a avantajelor competitive și din perspectiva economiei circulare, respectiv capacitatea sectoarelor de a recircula resursele și de a genera noi resurse pentru alte industrii.

 

CONTRIBUŢIA GRUPULUI SAINT-GOBAIN ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Resursele planetei noastre sunt limitate. În fiecare an, pentru a atinge obiectivele de creștere, umanitatea consumă mai mult decât ceea ce planeta poate oferi în mod durabil. Așadar, Saint-Gobain a stabilit strategia pe termen lung pentru îndeplinirea obiectivelor legitime de creștere, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a le îndeplini pe ale lor.

Saint-Gobain, lider mondial în domeniul construcțiilor durabile, investește mult timp și resurse pentru crearea de soluții, care sprijină omenirea, respectând în același timp mediul înconjurător.

Angajamentul grupului Saint-Gobain pentru dezvoltare durabilă și soluții pentru creștere a confortului are o componentă importantă privind performanța de mediu. Reducerea amprentei de mediu a Grupului Saint-Gobain se realizează prin eforturile combinate de reducere a emisiilor de carbon (scop 1 și 2), reducerea volumului de apă utilizată, cât și apă uzată evacuată, reducerea cantității de deșeuri nerecuperate și reducerea cantității de materii prime naturale, prin încorporarea materialelor reciclate în produsele Saint-Gobain.

Grupul Saint-Gobain întrevede în economia circulară o nouă frontieră, care se deschide și care impune un mod diferit de a acționa, de a produce și de a vinde. Economia circulară este un vector cheie al inovației, la toate nivelurile companiei și o mare provocare, căreia Saint-Gobain trebuie să îi facă față! Saint-Gobain se angajează să proiecteze produse reciclabile și să dezvolte soluții industriale pentru reprocesarea materialelor scoase din uz.

Ca răspuns ambițios și viabil la cerințele de reducere a impactului asupra mediului, Saint-Gobain a trecut de la o abordare liniară la una circulară, reproiectând ciclurile de producție la scară globală, într-un mod care combină utilizarea optimă a resurselor, cu  reducerea cât mai mare a cantității de deșeuri nereutilizate sau nereciclate.

Saint-Gobain conștientizează faptul că, materiile prime pe care le utilizează sunt bazate pe resurse naturale, dintre care unele sunt finite. Prin urmare, este vitală reducerea exploatării acestor materii prime. În primul rând, din motive evidente de mediu. În al doilea rând, pentru a asigura protecția companiei, în momentul scăderii ofertei și creșterii prețurilor materiilor prime. În acest scop Saint-Gobain implementează următoarele soluții:

Reducerea cantităților de deșeuri generate

Deșeurile sunt o problemă economică și de mediu. Pentru a rezolva această problemă, Saint-Gobain implementează îmbunătățirea designului produselor sale – calitate mai bună și durată de viață îndelungată. De asemenea,  Saint-Gobain aplică cele mai înalte standarde de excelență operațională, pentru fabricarea produselor sale. Progresele Industry 4.0 sunt un mare catalizator pentru optimizarea în timp real a randamentului de producție și de utilizare a resurselor naturale și pentru producție, numai în funcție de cerere.

Saint-Gobain ia în calcul utilizarea materialelor, încă din etapa de proiectare a produselor. Pentru consumatori a devenit importantă înțelegerea modului în care sunt proiectate materialele și informațiile privind eliminarea acestora, la finalul ciclului de viață.

Înlocuirea materiilor prime și materialelor

Înlocuirea materiilor prime și materialelor este o altă soluție importantă, pentru  reducerea impactului pe care Saint-Gobain îl are asupra mediului.

Reciclarea

Înlocuirea materiilor prime și materialelor implică, adeseori, reciclare, adică reutilizarea resurselor existente, în pofida extragerii unor noi materii prime și materiale. Reutilizarea și reciclarea deschid perspectiva, atât a unor potențiale oportunități economice, cât și a unei reduceri a cantităților de deșeuri generate. Saint-Gobain ia în considerare astfel de beneficii potențiale, încă din etapa de proiectare a produselor: sfârșitul utilizării unui produs fiind tratat ca parte integrantă a ciclului său de viață. O astfel de abordare permite oferirea unor soluții care sunt complet reciclabile, cu toate componentele care pot fi separate și returnate în circuitul de producție.

Reciclarea necesită, de fapt o mare experiență, deoarece materialele recuperate sunt adeseori contaminate. În aceste condiții, înainte de orice formă de reciclare, aceste deșeuri trebuie sortate și tratate prin lanțuri valorice și rețele specializate.

Pentru a fi pe deplin operațional, efortul de reciclare trebuie să fie organizat sub formă de rețea, care cuprinde mai multe locații ale grupului Saint-Gobain și alte unități locale. Există diverse inițiative în curs de implementare, cum ar fi obligația distribuitorilor de materiale de construcții, de a recupera deșeurile din șantierele de construcție sau renovare. Saint-Gobain este un pionier în acest domeniu, creând chiar prima rețea franceză de reciclare a ghips-cartonului, începând cu anul 2008. În prezent, Saint-Gobain a implementat sisteme de reciclare a tencuielii în 18 țări. Astfel Saint-Gobain reciclează deja echivalentul producției anuale a două fabrici de mărime medie!

 

CERINȚE LEGALE

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor a transpus Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, cu toate modificările ulterioare. Aceasta prevede ierarhizarea deșeurilor, după cum urmează:

a)   prevenirea;

b)   pregătirea pentru reutilizare;

c)   reciclarea;

d)   alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e)   eliminarea.

De asemenea, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede faptul că, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a)fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b)fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c)fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. operatorii economici generatori de deșeuri iau măsuri pentru:

- reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- reducerea generării de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede, de asemenea, ca operatorii economici generatori de deșeuri, a căror activitate este reglementată prin Autorizație Integrată de Mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

 

OBIECTIVELE SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA, PENTRU TRANZIȚIA CĂTRE ECONOMIA CIRCULARĂ

Economia circulară este un model de creștere rezilientă, adaptat schimbărilor care se produc, în ceea ce privește disponibilitatea resurselor (reducerea resurselor, noi surse de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră etc.) și schimbărilor sociale (urbanizare, demografie etc.). Tranziția cu succes către economia circulară va face posibilă continuarea oferirii de soluții și servicii pe termen lung, care țin cont de așteptările privind protecția mediului înconjurător, munca și societatea și care echilibrează bunăstarea, sustenabilitatea și performanța părților interesate.

Strategia Saint-Gobain Glass România de dezvoltare a economiei circulare are următoarele direcții:

 • dezvoltarea produselor și soluțiilor pentru a reduce consumul materiilor prime naturale și pentru a spori cantitățile de materiale reciclate sau regenerabile, pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a facilita reciclarea sau reutilizarea acestora;
 • dezvoltarea proceselor de fabricație;
 • colaborează cu părțile interesate relevante, pentru a accelera schimbările din societate și pentru a dezvolta noi modele de afaceri și lanțuri valorice, pentru a gestiona resursele și a elimina materiile prime nereciclabile

Saint-Gobain Glass România este angajată în optimizarea utilizării resurselor și eliminarea materiilor prime nereciclabile, pentru a participa la construirea unui model de afaceri, care să respecte resursele naturale și biodiversitatea.

Saint-Gobain Glass România a stabilit, ca strategie pe termen lung, recuperarea/reciclarea în totalitate, a deșeurilor generate, în procesul de producție a sticlei și maximizarea conținutului de materiale reciclate, în produsele de sticlă plană. Saint-Gobain Glass România consideră deșeurile, o resursă strategică și materialele reciclate, ca înlocuitor pentru materiile prime naturale neregenerabile.

Sticla este fabricată din nisip, carbonat de sodiu si calcar. Rezervele lor exploatabile pentru producția de sticlă plană sunt în scadere și limitate. Pentru a face față acestei provocări, integrarea deșeurilor de sticlă este esențială. În plus, fabricarea a 1 tonă de sticlă din cioburi de sticlă, evită emisia a 300-350 kg de CO2 în atmosferă, adică o reducere cu cca 60% a emisiilor directe de gaze cu efect de sera.

 

 

 

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Identificarea surselor, tipului, cantităților și proprietăților deșeurilor generate se face pentru fiecare activitate din fluxul tehnologic, de la recepția materiilor prime, până la expediția produsului finit. Aceasta se realizează prin identificarea activităților și evaluarea impactului. După ce au fost identificate, deșeurile se încadrează conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor se face conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru interne, care documentează modul în care Saint-Gobain Glass România asigură gestionarea deșeurilor, în condiții de protecție a sănătății populației si a mediului înconjurător.

Depozitarea temporară a deșeurilor se face în locurile special amenajate și prevăzute in Planul zonelor de depozitare. Personalul este instruit cu prevederile instrucțiunilor de lucru si cu zonele de depozitare. Pe amplasamentul Saint-Gobain Glass România nu există depozite definitive de deșeuri. Deșeurile generate sunt stocate temporar, în spații special amenajate.

Manevrarea, stocarea si valorificarea sau eliminarea corectă a deșeurilor are un rol vital in prevenirea poluării amplasamentelor. Saint-Gobain Glass România se asigură, că nu există scăpări de sub control a deșeurilor și că acestea ajung direct la  operatorul autorizat, conform cerințelor legale în vigoare.

Saint-Gobain Glass România aplică ierarhia gestionării deșeurilor, în toate fazele de activitate, desfășurate pe amplasament. Este analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/valorificării deșeurilor, înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea temporară a deșeurilor se realizează în conformitate cu legislația specifică în vigoare, pe platforme betonate/pietruite și acoperite/descoperite, spații special amenajate, în containere transportabile, butoaie metalice, în spații delimitate acoperite sau descoperite.

Transportul deșeurilor spre valorificare / eliminare este realizat de  colectori/valorificatori/firme pentru depozitarea a deșeurilor, fiind respectate următoarele măsuri de protecție a mediului:

 • autorizarea transportului deșeurilor / înscrierea în registrul transportatorilor autorizați pentru transport deșeuri;
 • deșeurile industriale reciclabile se transportă către unitățile autorizate în vederea valorificării;
 • uleiul uzat se transportă în butoaie metalice închise, iar celelalte deșeuri reciclabile se transportă în autovehicule acoperite, asigurate contra împrăștierii;
 • deșeurile menajere se transportă către depozite conforme autorizate.

Saint-Gobain Glass România are implementat managementul deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislației și cerințele standardului de referință implementat într-un sistem integrat (SR EN ISO 14001:2015- sistem de management de mediu) ce se concretizează prin procedura privind gestiunea deșeurilor, instrucțiuni de lucru pentru colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și auditarea proceselor.

De asemenea, Saint-Gobain Glass România deține contracte cu firme specializate pentru preluarea spre valorificare / eliminare a deșeurilor produse pe amplasament. Valorificarea și/sau eliminarea controlată a deșeurilor generate se face numai pe baza contractelor încheiate cu societăți autorizate. Se urmărește încheierea de contracte, pentru valorificarea deșeurilor prin reciclare/reutilizare, incinerare deșeuri in scopul recuperării energiei sau eliminare deșeuri, doar daca nu exista nicio alternativa pentru valorificare din cele menționate.    

Valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, atât a celor interne, cât și a celor externe, colectate pentru valorificare este un proces, în care sunt monitorizate, încă de la recepție cioburile externe de la clienți / colectori / reciclatori, tratarea cioburilor in echipamentul pentru sortare optică cioburi de sticlă, audit la furnizorii de cioburi, evaluarea furnizorilor de cioburi.

            Reutilizarea / valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, în Saint-Gobain Glass România, se face in Linia pentru producția sticlei plane Float, conform instrucțiunilor de lucru.

Auditarea modului de gestionarea a deșeurilor se face prin audituri interne si externe de mediu. Prin procedurile sistemului de management integrat se planifică și se efectuează anual audit intern al deșeurilor. Rezultatele auditului de deșeuri este utilizat în stabilirea programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate și a periculozității acestora și, începând cu anul 2022, este publicat pe pagina de internet și se transmite Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, inclusiv progresul înregistrat, conform OUG nr. 92 / 2021.

 

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA: SOLUȚII PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI

 1. SOLUȚII PENTRU PREVENIREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

În cadrul acestei secțiuni prezentăm o serie de soluții, prin aplicarea cărora Saint-Gobain Glass România previne sau/și minimizează cantitățile de deșeuri generate. 

Societatea a implementat și certificat un sistemul de management integrat calitate – mediu, conform cerințelor standardelor de referință SR EN ISO 9001 certificat seria nr. HU 14/7239, valabil 21.05.2023 si SR EN ISO 14001, certificat seria nr. RO 17/819942409, valabil 27.06.2023, certificate emise de SGS.

 

A.1. Minimizarea cantităților de deșeuri generate

Principalele măsuri specifice pentru protecția mediului menite să minimizeze  cantitățile de deșeuri generate și să prevină, astfel, riscurile de poluare a solului, subsolului și pânzei freatice, sunt:

 • reducerea la minimum a pierderilor de material în timpul depozitării și manipulării materiilor prime;
 • reducerii cantităților de deșeuri stocate, prin valorificarea sau evacuarea acestora, conform unui program stabilit;
 • instruirea personalului societății, privind modul de gestionare a deșeurilor;
 • respectarea spațiilor de depozitare, special amenajate și a regulilor de depozitare pentru deșeurile menajere și industriale nerecuperabile;
 • menținerea curățeniei platformelor și depozitelor utilizate ca spații de stocare a deșeurilor;
 • monitorizarea și  evidența activității de gestionare a deșeurilor.

 

 

A.2. Designul ambalajelor pentru produsele vândute (pachete cu sticlă)

Saint-Gobain Glass România a utilizat ca ambalaj pentru pachetele de sticlă cca 1.9 kg lemn / tona de sticla vândută.

Ambalajul pachetelor de sticlă, constând din cutii de lemn va fi reproiectat, în anul 2022, astfel încât, volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță și acceptabilitate, atât pentru produsul ambalat, cât și pentru clienți. Prin această măsură, începând cu anul 2023, cantitatea de lemn care va fi utilizată pentru ambalarea sticlei vândute va scădea cu 30%.

Obiectivul este ca până în anul 2030, ambalajul de lemn al pachetelor de sticlă să fie exclus din modalitatea de ambalare.

 

 1. SOLUȚII PENTRU REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI

În cadrul acestei secțiuni prezentăm o listă de proiecte, care sunt în curs de desfășurare, fie s-au finalizat, prin care Saint-Gobain Glass România demonstrează aplicarea modelelor de simbioză industrială.  Saint-Gobain Glass România continuă identificarea și implementarea unor soluții viabile, privind gestionarea deșeurilor generate din activitatea proprie, cât și a deșeurilor preluate, în scopul valorificării.

 

B.1. Reutilizarea reziduurilor de produs/deșeurilor rezultate din activitatea proprie, ca materiale reciclabile sortate, în cadrul proceselor de producție Saint-Gobain Glass Romania

Reutilizarea reziduurilor de produs/deșeurilor rezultate din activitatea proprie a Saint-Gobain Glass Romania este un proces autorizat, prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/ 20.04.2017, revizuită în 23.11.2020.

Saint-Gobain Glass România reutilizează reziduurile de produs/deșeurile, rezultate din activitatea proprie, printr-un proces de simbioză industrială, pentru care a adaptat procesele și sisteme de transfer pentru reutilizare și utilizarea în „cascadă” pe următoarele fluxuri:

 • reutilizarea pulberilor din formula amestecului de la prepararea șarjelor de alimentare a cuptorului pentru topirea sticlei Float, care corespund cerințelor de calitate;
 • reutilizarea deșeurilor de cioburi de sticlă interne, rezultate din producția de sticlă plană nevandabilă;
 • reutilizarea pulberilor rezultate în instalația de depoluare (Electrofiltru), de la tratarea gazelor de ardere din Cuptorul pentru topirea sticlei Float;
 • reutilizarea pulberilor de sticlă, rezultate din filtrarea aerului exhaustat, de la silozuri, concasoare și benzi de transport încapsulate, ale liniilor de producție sticlă plană.

Acestea se reutilizează în secția destinată preparării șarjelor de alimentare a cuptorului pentru topirea sticlei Float, și se dozează pe benzile de transport încapsulate, în amestecul de materii prime.

Astfel, Saint-Gobain Glass Romania a reutilizat în anul 2021, 56,598.4 tone reziduuri de produs/deșeuri rezultate din activitatea proprie. Aceasta reprezintă o cantitate calculată de 48,108.6 tone materii prime naturale neregenerabile evitată datorită reciclării interne a reziduurilor de producție.

 

B.2. Reutilizarea/reciclarea deșeurilor cioburi de sticlă externe, rezultate din activitatea de prelucrare a sticlei de către procesatori de sticlă sau colectori de cioburi (deșeuri), în cadrul proceselor Saint-Gobain Glass România

În Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/ 20.04.2017, revizuită în 23.11.2020, Saint-Gobain Glass România, are prevăzută activitatea de reutilizare/reciclare a deșeurilor cioburi de sticlă externe, recuperate de la procesatori de sticlă sau colectori de cioburi (deșeuri). Obiectivul este de a reduce, în mod semnificativ emisiile de CO2 și de a recicla deșeurile cioburi de sticlă externe, disponibile pe piață, generate de firmele de prelucrare a sticlei, dar și din șantierele de demolare / renovare.

Saint-Gobain Glass România, a reciclat, încă de la începutul activității, deșeurile cioburi de sticlă, provenite din producția internă a sticlei plane. Pentru reutilizarea/reciclarea deșeurilor de cioburi de sticlă externe, Saint-Gobain Glass România dezvoltă, începând cu anul 2010, un proces de simbioză industrială, prin parteneriate, între companii la nivel local și regional.

Saint-Gobain Glass România, are încheiate actual, cca 160 de contracte, pentru colectarea cioburilor de sticlă. Cioburile de sticlă provin de la firme pentru procesarea sticlei, firme de distribuție a sticlei și colectare a cioburilor de sticlă, firme specializate în colectarea și pregătirea deșeurilor de cioburi de sticlă. De asemenea, pentru preluarea deșeurilor cioburi de sticlă provenite din activități de demolare/renovare, Saint-Gobain Glass Romania a încheiat primul contract, în anul 2020.

Saint-Gobain Glass România reutilizează cioburile de sticlă, în procesul de producție a sticlei plane Float, în vederea reducerii consumului specific de energie, utilizat la topirea sticlei plane Float, reducerea consumului specific de materii prime, utilizate în procesul de producție și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În comparație cu utilizarea materiilor prime convenționale precum nisipul, carbonatul de sodiu sau calcarul, fabricarea sticlei din cioburi de sticlă, reduce emisiile directe de CO2 cu cca 60%. Astfel, o tonă de cioburi de sticlă reciclată reduce cu 300 kilograme, emisiile de gaze cu efect de seră. Doar această cifră indică, cât de important este să reciclăm materialele pentru a produce în mod durabil.

Procesul de reutilizare/reciclare a deșeurilor cioburi de sticlă externe constă in recepția cioburilor de sticlă, la intrarea în zona de preparare a amestecului de materii prime și sortarea cioburilor in vederea valorificării lor interne.

La recepția cioburilor de sticlă externe se face o primă verificare vizuală, urmată de depozitare, în funcție de tipul și calitatea acestora: cioburi sticlă plană Float și cioburi sticlă stratificată. Cioburile de sticlă stratificată sunt stocate separat, in vederea procesului ulterior de delaminare. Toate cioburile de sticlă sunt depozitate pe platforme betonate

Saint-Gobain Glass Romania a reutilizat în anul 2021, 14,276.0 tone deșeuri cioburi externe, din care cca 20% provin din firme de procesare a sticlei Saint-Gobain. Aceasta reprezintă o cantitate calculată de 12,135.0 tone materii prime naturale neregenerabile evitată, datorită reciclării cioburilor de sticlă externe.

În anul 2022, Saint-Gobain Glass România a pus în funcțiune, o nouă instalație pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă, pentru a elimina impuritățile, care, altfel, fac inadecvate deșeurile cioburi de sticlă externe, pentru producția sticlei plane. Obiectivul noii investiții este de creștere a procentului de reutilizare/reciclare, a deșeurilor cioburi de sticlă externe, în cuptorul pentru topirea sticlei plane Float. Instalația pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă a implicat investiția a cca 1,4 milioane de Euro. Prin această investiție, Saint-Gobain Glass România a crescut cantitățile de cioburi de sticlă externă recuperată și reciclată, având ca obiectiv al anului 2022 reciclarea a 26,000 tone.

Începând cu anul 2023, până în anul 2030, Saint-Gobain Glass România are planificată o creștere anuală, cu cca 5,000 tone, a cantităților de cioburi de sticlă externe colectate, tratate și valorificate intern.

 

B.3. Valorificarea deșeurilor reciclabile sortate rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania

Predarea în scopul valorificării a deșeurilor reciclabile sortate, rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania, către companii de colectare și tratare a deșeurilor, este un proces autorizat, prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/ 20.04.2017, revizuită în 23.11.2020.

Saint-Gobain Glass România dezvoltă, încă de la începutul activității, un proces de simbioză industrială, prin parteneriate, între companii la nivel local și regional, cu scopul valorificării deșeurilor reciclabile sortate, rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania, ca materiale de intrare în alte procese de producție.

Acest tip de simbioză industrială se bazează pe existența companiilor autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a deșeurilor reciclabile sortate.

În anul 2021, Saint-Gobain Glass România a predat companiilor autorizate pentru colectarea și valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, o cantitate totală de 5,020.0 tone deșeuri cioburi de sticlă, improprii utilizării în procese Saint-Gobain Glass Romania, ca deșeuri reciclabile sortate. În anul 2022, această cantitate va scădea semnificativ, datorită investiției de 1,4 milioane de Euro, în instalația pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă. Prin tratarea cioburilor de sticlă externe achiziționate, în această instalație, sunt eliminate impuritățile din cioburile de sticlă externe, achiziționate, ceea ce permite o creștere semnificativă, începând cu anul 2022 a procentului de cioburi externe adecvate reciclării, în producția de sticlă plană [cantitatea declarată la punctul B2 va crește semnificativ în anul 2022]

De asemenea, în anul 2021, Saint-Gobain Glass România a predat companiilor autorizate pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje și a altor deșeuri industriale o cantitate totală de 424.0 tone deșeuri.

În anul 2021, pentru o cantitate de 1,762.0 tone deșeuri reciclabile sortate Saint-Gobain Glass România nu a găsit companii autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a acestor tipuri de deșeuri reciclabile sortate, fiind nevoită să apeleze la soluția de eliminare a deșeurilor. Deșeurile industriale reciclabile sortate generate din activitatea Saint-Gobain Glass România, reprezintă o oportunitate de transfer către companii autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a acestor tipuri de deșeuri.