Mergi la conţinutul principal
 

Marcaj CE

Lider în producția de sticlă în Europa, Marca CE Saint-Gobain Building Glass se atașează unor selecții de produse, pentru care puteți verifica declarația CE de performanță a produselor.

Marca CE înseamnă că produsul este conform cu cerințele esențiale ale Directive de Produse pentru Construcții elaborată de Comisia Europeană, și că produsul poate fi folosit pentru aplicația preconizată.

Marcajul CE înseamnă că:

  1. Produsul este conform cu standardul produs armonizat corespunzător şi cu toate dispoziţiile DPC (şi alte directive aplicabile de pe marcajul CE);
  2. Produsul respectă specificaţiile tehnice europene şi a făcut obiectul procedurilor de evalure a conformităţii corespunzătoare;
  3. Produsul corespunde utilizării prevăzute, aşa cum este definită de articolul 2(1) din DPC;
  4. Produsul care poartă această marcă poate traversa liber frontierele naționale în cadrul Uniunii Europene;
  5. Produsele importate din ţări extracomunitare trebuie să poarte şi ele marca ca dovadă a conformităţii.

Cu toate acestea, faptul că un produs poartă marcajul CE nu înseamnă că poate fi utilizat oricum. Legislaţiile naţionale sunt cele care reglementează diversele utilizări posibile.

Marcajul CE nu este: 

  1. Marcă de origine;
  2. Marcă de calitate în sensul tradiţional al termenului;
  3. Legat de alte aspecte în afara cerinţelor esenţiale (ex.: caracteristicile voluntare precum culoarea, aspectul);
  4. Licenţă de utilizare a produsului pentru toate lucrările executate în toate Statele membre.

Marcajul CE poate fi aplicat imediat după publicarea hEN în Monitorul Oficial al Comunităţii Europene şi este aplicat într-unul dintre Statele membre. Cea mai mare parte a normelor privitoare la sticla în construcţii, au fost publicate şi vor avea un character obligatoriu în ţările membre ale comunităţii Europene. Primele produse de sticlă marcate CE si-au făcut apariţia pe piaţa europeană. Caracterul obligatoriu al marcajului CE este efectiv după o perioadă de tranziţie de 12 luni în cursul cărora va exista o "coabitare" între normele naţionale şi normele europene. Această fază permite atât ţărilor cât şi industriilor acestora a se pregăti pentru a pune în aplicare marcajul CE. Pentru mai multe informaţii referitoare la calendarul şi modalităţile de aplicare a marcajului CE, vă rugăm să consultaţi site-ul GEPVP.
 
Saint-Gobain Building Glass vă pune la dispoziţie informaţiile referitoare la marcajul CE pentru produsele sale, ca şi documentele pentru declararea caracteristicilor şi performanţelor produselor marcate CE.
 
Fabricantul/producătorul este pe deplin răspunzător de certificatul care indică faptul că produsele îndeplinesc cerinţele impuse de o specificaţie tehnică. Recurgerea la un organism notificat, chiar pentru furnizarea unui certificat de conformitate CE, nu îl scuteşte pe producător de obligaţiile pe care le are.

Caută o declarație CE de performanțe pentru un produs Saint-Gobain Glass în limba română de mai jos sau în limba engleză aici.