Mergi la conţinutul principal
 

Montajul structural al sticlei

Tehnica Montajului Structural al sticlei (Structural Glazing) permite obţinerea unui aspect neted pentru faţade şi pune în valoare vitrajele. Vitrajul transmite sarcinile structurii de care este lipit cu ajutorul unor masticuri speciale.

Masticurile, care joacă rolul de legatură cu structura, trebuie să preia eforturile rezultate din presiunea vântului şi eventual, greutatea proprie şi dilatările diferenţiale între sticlă şi cadrul suport. În nici un caz ele nu trebuie să preia deformările previzibile ale clădirii.

Acestea vor fi preluate la nivelul legăturii ramă/structură purtătoare a vitrajelor structurale. Montajul Structural este un sistem de lipire şi nu unul mecanic pur.

Problemele de îmbătrânire, de compatibilitate, de curăţire a suprafeţelor şi de definire a sigilării sunt, deci, fundamentale.

Două sisteme de Montaj Structural pot fi utilizate:

 • Sistemul „2 laturi“ pentru care volumul de sticlă este prins în falţ clasic pe două laturi, celelalte fiind lipite pe structură;
 • Sistemul „4 laturi“ sau sistemul integral, unde toate laturile sunt lipite pe şasiul non-aparent care îi conferă un aspect uniform.

Există şi variante unde lipirea se face doar pe 1, 2 sau 3 laturi.

Orice şantier cu Montaj Structural trebuie studiat îndeaproape în ce priveşte prescrierea şi asigurarea. Concertarea între conceptor, arhitect, faţadier, fabricantul de mastic, fabricantul geamului izolator, biroul de control şi producătorul sticlei este de cea mai mare importanţă. Planurile şi detaliile trebuie examinate şi aprobate.

Constituită chiar din momentul concepției, echipa trebuie să examineze următoarele puncta importante:

 • Dimensiunea rosturilor structurii;
 • Aderenţa şi durabilitatea masticurilor pe sticlă şi depunerile metalice;
 • Compatibilitatea lipirii cu diversele masticuri;
 • compatibilitatea lipirii de structură cu a sigilării vitrajului dublu;
 • Înălţimea sigilării vitrajului dublu;
 • Rigiditatea structurii;
 • Ansamblul procedeelor de punere în operă;
 • Controlul calităţii de execuţie;
 • Supravegherea în timp şi întreţinerea;
 • Posibilitatea de reparare.

 

Produse din sticlă folosite în Montaj Structural

Pot fi utilizate produsele următoare:

 • Vitraje simple: SGG ANTELIO, SGG COOL-LITE CLASSIC, SGG COOL-LITE ST, SGG PARSOL, SGG PLANICLEAR, stratificat SGG STADIP, călit SGG SECURIT,emailat SGG EMALIT EVOLUTION;
 • Dublu vitraj: control solar SGG CLIMAPLUS SOLAR CONTROL, Izolaţie Termică Sporită SGG CLIMAPLUS, acustică SGG CLIMAPLUS SILENCE, de protecţie SGG CLIMAPLUS PROTECT etc.

Vitrajele duble utilizate sunt special concepute pentru Montaj Structural.

Sigilarea lor este dimensionată în funcţie de mai mulţi parametri şi realizată cu ajutorul unor silicoane speciale. În plus, pentru ameliorarea aspectului estetic al faţadei în funcţie de vitrajul ales în proiect, se pot folosi baghete intercalare colorate (negru, de ex.).

 

Recomandări

Orice şantier cu Montaj Structural utilizând un tip de sticlă Saint-Gobain Glass trebuie să fie studiat de serviciile noastre tehnice. În alegerea tipului de sticlă ales trebuie să se țină cont de:

 • Efectul vântului;
 • Acţiunea temperaturii;
 • Efectul vântului acţionând în presiune şi depresiune asupra sigilării vitrajului dublu;
 • Efectele mişcărilor structurii asupra lipirii etanşe;
 • Efectele unor eventuale şocuri;
 • Efectul incendiului.

Lipirea vitrajelor pe şasiu trebuie să se efectueze în atelier. Documentele de referinţă sunt urmatoarele:

 • Pr EN 13022 părţile 1, 2 şi 3;
 • ETAG nr 002 (Ghid Tehnic EOTA) – sisteme de vitraje exterioare lipite.

 

Remarcă

Specificitatea arhitecturală a Montajului Structural ca anvelopă a clădirii implică ca aspectul său să fie un element important de apreciere.

Montajul Structural trebuie să prezinte atât din exterior ca şi din interior, un aspect regulat.

În orice caz, trebuie prevăzute sisteme de reglaj a şasiurilor pentru asigurarea planeităţii şi rectangularităţii ansamblului faţadei.

Trebuie luate în considerare natura elementelor observate în reflexie (nori, arbori, clădiri cu linii verticale sau orizontale bine marcate etc.) căci imaginea reflectată poate fi deformată, mai ales de către tratarea termică, fabricarea vitrajului izolant, etc.

În funcţie de distanţă, unghiul de observare şi raportul de luminare între interiorul clădirii şi exterior, aspectul vitrajului poate prezenta anumite variaţii.

Este recomandat conceptorilor să nu facă alegerea definitivă a unei nuanţe decât după verificarea, cu ajutorul unui prototip plasat în poziţia finală, bunei restituiri a esteticii dorite.

Aceste scheme sunt date cu titlu informativ şi nu pot înlocui un studiu tehnic:

Sectiuni