Mergi la conţinutul principal
 

Montarea vitrajelor

Vitrajele trebuie aşezate şi menţinute în aşa fel ca, niciodată în timpul montajului şi nici mai târziu, să nu sufere deteriorări sau spargeri indiferent de originea lor (cu excepția şocurilor accidentale sau a mişcărilor imprevizibile ale structurii clădirii).

Reguli care trebuie respectate:

Vitraje

Dimensiunile să fie bine determinate în funcţie de jocul ce trebuie asigurat în falţ, ţinând cont de toleranțele cadrelor (ramelor). Tăierea marginilor trebuie să fie curată, eventualele ciobituri trebuie înlăturate prin şlefuire. Vitrajele trebuie ferite pe şantier de proiecţii ulterioare de ciment, de vopsea cu silicaţi (o stropire accidentală trebuie imediat curăţată), sau de scântei de sudură care atacă superficial sticla şi se încrustează.

Cadre, rame (şasie)

Trebuie să fie plane şi să reziste la acţiunea combinată a agenţilor exteriori, mişcările structurii şi a greutăţii proprii a vitrajului. Cu excepţia unui studiu particular, vitrajele duble trebuie să fie prinse în falţ pe cele 4 laturi.

Falţuri

Există diverse tipuri de falţuri:

1. Falţ deschis - spre exterior, este utilizat pentru vitraje de grosime mica (max 4mm) sau dimensiuni reduse. Pe margini trebuie lăsat un joc de 2-5 mm. Vitrajul este reţinut mecanic cu ajutorul unor ţinte sau cuie, plasate la cca. 40 cm. Chitul are doar rolul de a asigura etanşeitatea şi să împiedice vibraţia.

Falt deschis

2. Falţ închis - pentru a asigura o mai bună aşezare atât a geamului cât şi a garniturii de etanşeitate, falţul închis este obligatoriu pentru toate vitrajele altele decât cele din paragraful precedent. Fundul falţului trebuie să permită o poziţionare corectă a calelor de suport şi, în felul acesta, o asiză stabilă vitrajului. Feţele verticale ale falţurilor trebuie să fie paralele cu laturile vitrajului.

3. Falţ cu baghetă - în general, falţul închis este unul deschis închis cu o baghetă rigidă, a cărei înălţime se aliniază cu cea a tocului. Faţă de vitraj, această baghetă se poate situa la partea interioară sau la cea exterioară. Există de asemenea vitraje fixate cu baghetă exterioară şi interioară. 

Bagheta, care trebuie să fie demontabilă pentru o eventuală înlocuire a vitrajului, se poate fixa: (1) fie prin cuie sau şuruburi sau prin clipsare pe butoni, pe arcuri sau în şină; (2) fie prin înşurubare, permiţând astfel comprimarea garniturii de etanşeitate.

Falt cu bagheta

4. Falț portofel. Falțul închis poate fi "portofel" - adesea în cazul ramei culisante, constituite din profil U fără baghetă demontabilă.

Falt portofel

5. Falțuri cu autodrenaj. Drenajul fundului falțului este necesar pentru a echilibra presiunea între aerul exterior și fundul falțului, limitând astfel penetrarea apei de condens și favorizând evacuarea eventualelor infiltrații.

Falturi cu autodrenaj

Drenajul falțului este obligatoriu pentru virajul izolant. El evită acțiunea: uleiului din masticul de sigilare pe, perimetrul vitrajului izolant sau a intercalarului de plastic din geamurile stratificate; a umidității pe canturile acestor vitraje a căror prezență este imposibil de evitat complet cu masticurile de folosință curentă.

Chiar și pentru un vitraj monolitic, drenajul falțului este recomandat pentru ameliorarea etanșeității la apă și evitarea acțiunii umidității. Canalul de drenaj din fundul falțului (de recuperare a apei) trebuie să aibă o secțiune de cca. 30-36 mm2.