Mergi la conţinutul principal
 

PARCURSUL NOSTRU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ

PROGRAMUL GLASS FOREVER

PREOCUPAREA NOASTRĂ ESTE SĂ CREĂM SPAȚII DE LOCUIT MINUNATE ȘI SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM VIAȚA DE ZI CU ZI, PROTEJÂND VIITORUL PENTRU TOȚI

Lansat în 2017, programul GLASS FOREVER reprezintă o abordare completă a dezvoltării sustenabile care include toți factorii noștri de interes: de la clienți la angajați, inclusiv furnizori și parteneri locali, pe baza a cinci piloni: Inventarea Habitatelor Durabile, Încurajarea Dezvoltării Angajaților, Reducerea Amprentei de Mediu, Acțiuni întreprinse în Lanțul de Aprovizionare, Sprijinirea Comunității Locale. 

 

 

INVENTAREA HABITATELOR SUSTENABILE & MOBILITATE

Sticla este formată în principal din nisip, fiind astfel foarte dificil pentru piața construcțiilor să crească conținutul reciclat în producția de sticlă, pentru a proteja această resursă naturală. Dar știați că sticla poate fi 100% reciclată și de un număr infinit de ori?

În prezent, sticla noastră este compusă în proporție de 30% din cioburi  - obiectivul nostru pentru următorii ani este creșterea acestui procent prin îmbunătățirea și facilitarea colectării deșeurilor din demolări și reabilitarea clădirilor existente. Au fost lansate câteva inițiative, în special în Franța și Regatul Unit, unde s-au implementat scheme de reciclare, care permit utilizarea mai multor tone de deșeuri. În plus, sticla noastră are câteva caracteristici generale și specifice care contribuie semnificativ la eficiența energetică și confort, ceea ce conduce la productivitate și bunăstare. Într-adevăr, sticla, în funcție de configurații, contribuie la multi-confort. 
 

ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII ANGAJAȚILOR

Peste 15.000 de colaboratori lucrează în cadrul Saint-Gobain Building Glass în Europa. Ca angajator responsabil, este de datoria noastră să asigurăm siguranța la locul de muncă, oferindu-le tuturor posibilitatea să se dezvolte și să trăiască sănătos. 

Siguranța angajaților noștri este o prioritate și am scăzut deja rata accidentelor de muncă de peste 7 ori în 10 ani și ne vom continua eforturile în această privință. În plus, valorificăm diversitatea în toate formele sale numeroase (de gen, socială etc.) deoarece considerăm că este o sursă de prosperitate, inovație, dar și un factor care stimulează implicarea. Vechimea medie în organizație, în Europa, este de peste 13 ani, ceea ce arată clar faptul că oamenilor noștri le place să lucreze în cadrul companiei.
 

REDUCEREA AMPRENTEI DE MEDIU

Amprenta noastră de carbon rezultă din energia consumată pe site-urile noastre (până la 60%) și arderea materiilor prime (40%). Acest lucru înseamnă că acțiunile întreprinse în unitățile noastre de producție asupra acestor doi factori este o prioritate pentru reducerea impactului de mediu.

Ne concentrăm în principal pe energie, emisiile de CO2 și consumul de apă. Câteva inițiative au fost deja implementate, toate fabricile noastre de sticlă (denumite și floats) sunt certificate ecologic (ISO 14001). În ultimii 5 ani, am redus emisiile de CO2 cu 5%, ceea ce echivalează cu conducerea a 4.000 de camioane cu sticlă în jurul lumii. Ne vom continua eforturile, în special prin optimizarea proceselor industriale, menținerea investițiilor în echipamente mai eficiente, dar și creșterea conținutului reciclat din sticlă (deșeurile fiind un material decarbonizat care se topește la temperaturi mai mici).

 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN LANȚUL DE APROVIZIONARE

Mulți jucători interacționează în lanțul de aprovizionare și este responsabilitatea noastră să garantăm siguranța și trasabilitatea sticlei noastre.

Principalii noștri furnizori fac acest pas împreună cu noi prin semnarea cartei de achiziții responsabile și sunt evaluați cu privire la practicile CSR. În afară de faza de producție, ne propunem să reducem impactul în lanțul logistic optând pentru mijloace de transport alternative. De exemplu, 15% din vehiculele noastre (camioane speciale pentru sticlă) sunt utilizate pe rute feroviare și maritime în loc de transportul rutier și sunt în curs de dezvoltare mijloace de tip transloader, capabile să optimizeze drumul de întoarcere.
 

SPRIJINIREA COMUNITĂȚII LOCALE 
În apropierea unităților noastre, prin intermediul activităților noastre, interacționăm cu diferiți factori de interes care ne influențează și sunt influențați de noi. În cadrul Saint-Gobain Building Glass, este esențial să mergem împreună în aceeași direcție, pentru a crea valoare la nivel local. Până în prezent Fundația noastră a sprijinit 115 proiecte, contribuind €73m la activități de construcție și renovare a locuințelor durabile. 

De la râuri mici până la fluvii, viziunea noastră este să ne dezvoltăm îmbunătățindu-ne în același timp amprenta de mediu și crescând contribuția la bunăstarea oamenilor. Am definit unsprezece ținte ambițioase care să ne ghideze abordarea, care vor fi revizuite anual pentru a asigura îmbunătățirea permanentă a acestora.