Mergi la conţinutul principal
 

Regulament Campanie Original4S

Regulament

 

Regulamentul Campaniei  “ORIGINAL 4S

Desfăşurată în perioada 01.10.2023 – 31.03.2024

 

 

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Societatea Saint-Gobain Glass România S.R.L., societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord, nr. 61, judeţul Călărași, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/353/2006, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 11882475, reprezentata de Dl. Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU, în calitate de administrator, este Organizatorul Campaniei “ORIGINAL 4S.

 

Campania destinată persoanelor juridice care achiziționează și procesează produse de sticlă de tipul Planitherm 4S Evo (denumiți în continuare “Beneficiari”) se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campania menţionată mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa Beneficiarilor acest fapt.

 

Articolul 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A  CAMPANIEI

Campania destinată procesatorilor care folosesc produsele Organizatorului se va desfăşura în perioada cuprinsă între 01.10.2023 – 31.03.2024 ("Durata campaniei").

 

Articolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campanie are dreptul să participe orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia.

 

Participarea la Campanie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Prin înscrierea în Campanie, Beneficiarii care vor primi diferite bonificații consimt ca denumirea societății și sediul acesteia, precum şi bonificația acordată să fie făcute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE BENEFICIARE

La aceasta Campanie participă produsele din sticlă de tipul Planitherm 4S EVO, fabricate de către Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (denumite in continuare “Produsele”).  

 

Articolul 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

 

Orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia trebuie să trimtă un mesaj cu denumirea persoanei juridice/ numele său si codul de pe pachetul de sticla Planitherm 4S EVO la numărul de telefon:

 1. +40 749 288 004 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în România;
 2. +359 877 674 220 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Bulgaria;
 3. +30 6936 984938 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Grecia.

Ulterior trimiterii acestui mesaj, persoana respectivă va fi contactată de către un reprezentant al Organizatorului care va valida achizitia prin verificarea codului si al sursei achizitiei.

 

Odată validată achiziția de către Organizator, acesta va informa persoana juridică participantă asupra faptului că:

 1. prin validarea achiziției a 2 lazi de Planitherm 4S Evo va primi o invitatie din partea Organiztorul de a vizita Fabrica de sticla Saint-Gobain din Calarasi.
 2. prin validarea achiziției a 5 lazi de Planitherm 4S Evo va primi 3 echipamente complete

de protecție sau 3 detectoare Low-E

 1. prin validarea achiziției a 20 lazi de Planitherm 4S Evo va primi o invitatie din partea Organiztorul de a participa la un eveniment exclusivist organizat de SAINT-GOBAIN.

 

 

 

Organizatorul va acorda următoarele categorii de premii:

 1. O vizita la fabrica Saint–Gobain din Calarasi pentru fiecare persoană juridică participantă la Campanie, care va achizitiona 2 pachete de Planitherm 4S Evolution in perioada campaniei si trimit codul la unul din numerele de la Articolul 5.
 2. 3 echipamente complete de protectie sau 3 detectoare LowE pentru fiecare persoană juridică participantă la Campanie, care va achizitiona 5 pachete de Planitherm 4S Evolution in perioada campaniei si trimit codul la unul din numerele de la Articolul 5.
 3. O invitatie din partea Organiztorul de a participa la un eveniment exclusivist organizat de SAINT-GOBAIN pentru fiecare persoană juridică participantă la Campanie, care va achizitiona 20 pachete de Planitherm 4S Evolution in perioada campaniei si trimit codul la unul din numerele de la Articolul 5.

 

Premiile  se vor acorda la finalul campaniei si nu sunt cumulative. În vederea validării câştigurilor, codurile vor fi verificate cu cele eliberate de catre Saint-Gobain , iar persoanele care au comunicat Organizatorului codul unic afișat pe eticheta Produselor (denumit in continuare “Codul”) trebuie să păstreze etichetele corespunzătoare până la data înmânării premiului/ premiilor.

 

Pentru evitarea oricărui dubiu, premiile nu se vor acorda/preschimba în bani și nu sunt transferabile.

 

Articolul 6. TAXE ŞI IMPOZITE

Taxele şi impozitele aferente premiilor acordate se vor suporta în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 7. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit în sectiunea ”Parteneri” a paginii de internet a Organizatorului https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea campaniei cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Astfel de evenimente de forta majora pot fi considerate cutremurele, furtunile, inundatiile, incendiile, orice alte catastrofe naturale, razboaiele, actele de terorism (inclusiv actele de terorism cibernetic), oprirea temporara a liniei de productie a Saint – Gobain Glass Romania S.R.L., fara ca enumerarea sa fie limitativa.

 

Articolul 9. DIVERSE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Campaniei şi va face public acest lucru.

 

Articolul 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. In situatia in care doriti sa aflati mai multe detalii referitor la prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti contacta Corespondentul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal la:

 • Adresa de e-mail: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; sau
 • Adresa postala: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Calarasi, Str. Varianta Nord, nr. 61, judetul Calarasi.

10.2 Tipul de date personale pe care le prelucram

Colectam si prelucram urmatoarele categorii de date: nume, prenume, email, număr de telefon.

10.3   Stocarea datelor

Datele dumneavoastra vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzand Acordului de participare la campanie si alte sisteme de Securitate (inclusiv e-mail).

Noi vom putea retine datele dumneavoastra pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni de la data acordarii premiilor. Pe parcursul acestei perioade va puteti retrage oricand consimtamantul acordat.

10.4 Scopul prelucrarii

Societatea noastra are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentei Campanii. Prelucrarea datelor participantilor la Campanie ne permite sa gestionam procesul de derulare a Campaniei in conditii optime si sa acordam premiile Campaniei. In anumite cazuri, este necesar sa prelucram datele candidatilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a ne apara in fata actiunilor in justitie.

10.5    Cine are acces la date?

Datele dumneavoastra vor fi accesate intern doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departmentul de vanzari si de catre departamentul IT.

10.6    Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • Sa accesati si sa obtineti o copie a datelor dumneavoastra;
 • Sa solicitati rectificarea datelor incorecte sau incomplete;
 • Sa solicitati stregerea sau oprirea prelucrarii datelor, de exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul derularii prezentei Campanii; si
 • Sa formulati obiectii impotriva prelucrarii.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sus-mentionate, va rugam sa contactati SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. potrivit detaliilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus.

In situatia in care considerati ca SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.  nu respecta drepturile dumneavoastra, va puteti exercita dreptul de opozitie. Daca dumneavoastra considerati ca procesarea datelor cu caracter personal este ilegala, aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU

Administrator

Saint-Gobain Glass Romania S.R.L