Mergi la conţinutul principal
 

Regulament Campanie Original4S

Regulament

Regulamentul Campaniei  “ORIGINAL 4S

Desfăşurată în perioada 20.06.2022 – 01.11.2022

 

 

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Societatea Saint-Gobain Glass România S.R.L., societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord, nr. 61, judeţul Călărași, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/353/2006, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 11882475, reprezentata de Dl. Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU, în calitate de administrator, este Organizatorul Campaniei “ORIGINAL 4S.

 

Campania destinată persoanelor juridice care achiziționează și procesează produse de sticlă de tipul Planitherm 4S Evo (denumiți în continuare “Beneficiari”) se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campania menţionată mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa Beneficiarilor acest fapt.

 

Articolul 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A  CAMPANIEI

Campania destinată procesatorilor care folosesc produsele Organizatorului se va desfăşura în perioada cuprinsă între 20.06.2022 – 01.11.2022 ("Durata campaniei"), pe teritoriul României.

 

Articolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campanie are dreptul să participe orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia.

La campanie nu pot participa societățile afiliate și cele înființate de angajații societății.

 

Participarea la Campanie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Prin înscrierea în Campanie, Beneficiarii care vor primi diferite bonificații consimt ca denumirea societății și sediul acesteia, precum şi bonificația acordată să fie făcute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE BENEFICIARE

La aceasta Campanie participă produsele din sticlă de tipul Planitherm 4S EVO, fabricate de către Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (denumite in continuare “Produsele”).  

 

Articolul 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

 

Orice persoană juridică care achiziționează minimum un pachet de produse de sticlă de tipul Planitherm 4S EVO fabricate de Organizator și este înregistrată fiscal în România, Bulgaria sau Grecia trebuie să trimtă un mesaj cu denumirea persoanei juridice/ numele său si codul de pe pachetul de sticla Planitherm 4S EVO la numărul de telefon:

 1. +40 749 288 004 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în România;
 2. +359 877 674 220 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Bulgaria;
 3. +30 6936 984938 – pentru Beneficiarii înregistrați fiscal în Grecia.

Ulterior trimiterii acestui mesaj, persoana respectivă va fi contactată de către un reprezentant al Organizatorului care va valida achiziția prin verificarea codului și a sursei achizitiei.

 

 

Odată validată achiziția de către Organizator, acesta va informa persoana juridică participantă asupra faptului că:

 1. prin validarea achiziției a 4 cutii de Planitherm 4S Evo va primi o invitație din partea Organizatorului de a vizita Fabrica de sticlă Saint-Gobain din Călărași;
 2. va intra în loteria (tragerea la soți) pentru celelalte premii ale Campaniei.   

 

În vederea validării câştigurilor, persoanele care au comunicat Organizatorului codul unic afișat pe eticheta Produselor trebuie să păstreze etichetele corespunzătoare până la data înmânării premiului/ premiilor.

 

Organizatorul va acorda următoarele categorii de premii:

 1. O vizită la fabrica Saint–Gobain din Călărași pentru fiecare persoană juridică participantă la Campanie care va achiziționa 4 pachete de Planitherm 4S Evolution in perioada campaniei.
 2. Telefon Iphone 13 pro - acest premiu se va acorda prin tragere la soți; valoarea individuală a acestui premiu este de 4800 RON (valoare fara TVA).

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării Campaniei, Organizatorul va desfăşura prin intermediul platformei random.org o tragere la sorţi în urma căreia vor fi selectați aleatoriu zece participanți, fiecăruia dintre aceștia acordându-i-se câte un premiu constând in câte un telefon Iphone 13 pro.

 

Cei zece câștigători vor fi selectați ținând cont de următoarea alocare geografică a premiilor constând în telefoane Iphone 13 pro:

 • România: 5 premii,fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro
 • Bulgaria: 2 premii, fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro
 • Grecia: 3 premii, fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro

 

Pentru evitarea oricărui dubiu, premiile nu se va acorda în bani și nu sunt transferabile.

 

Articolul 6. TAXE ŞI IMPOZITE

Taxele şi impozitele aferente premiilor acordate se vor suporta în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 7. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit în sectiunea ”Parteneri” a paginii de internet a Organizatorului https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

 

Articolul 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea campaniei cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Astfel de evenimente de forta majora pot fi considerate cutremurele, furtunile, inundatiile, incendiile, orice alte catastrofe naturale, razboaiele, actele de terorism (inclusiv actele de terorism cibernetic), oprirea temporara a liniei de productie a Saint – Gobain Glass Romania S.R.L., fara ca enumerarea sa fie limitativa.

 

Articolul 9. DIVERSE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Campaniei şi va face public acest lucru.

 

 

 

Articolul 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. In situatia in care doriti sa aflati mai multe detalii referitor la prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti contacta Corespondentul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal la:

 • Adresa de e-mail: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; sau
 • Adresa postala: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Calarasi, Str. Varianta Nord, nr. 61, judetul Calarasi.

10.2 Tipul de date personale pe care le prelucram

Colectam si prelucram urmatoarele categorii de date: nume, prenume, email, număr de telefon.

10.3   Stocarea datelor

Datele participanților vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzând Acordul de participare la campanie și alte sisteme de Securitate (inclusiv e-mail).

Organizatorul va putea retine datele participanților pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni de la data acordării premiilor. Pe parcursul acestei perioade va puteti retrage oricand consimtamantul acordat.

10.4 Scopul prelucrarii

Organizatorul are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentei Campanii. Prelucrarea datelor participanților la Campanie ne permite sa gestionam procesul de derulare a Campaniei in conditii optime si sa acordam premiile Campaniei. In anumite cazuri, este necesar sa prelucram datele candidatilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a ne apara in fata actiunilor in justitie.

10.5   Cine are acces la date?

Datele participanților vor fi accesate intern doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departmentul de vanzari si de catre departamentul IT.

10.6   Drepturile participanților

In calitate de persoana vizată, aveți urmatoarele drepturi:

 • Să accesați și să obtineți o copie a datelor dumneavoastră;
 • Să solicitați rectificarea datelor incorecte sau incomplete;
 • Să solicitați ștergerea sau oprirea prelucrării datelor, de exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în scopul derularii prezentei Campanii; și
 • Să formulați obiecții împotriva prelucrării.

Exercitarea drepturilor sus-menționate se va realiza prin contactarea SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. potrivit detaliilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus.

În măsura în care se constată că organizatorul  nu respectă drepturile participanților, aceștia își pot exercita dreptul de opoziție, inclusiv prin depunerera unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 din data de 04 august 2022

la Regulamentul Campaniei  “ORIGINAL 4S”

autentificat sub nr. 1617 din data de 17 iunie 2022 la Societatea Profesională Notarială SIGN IN, cu sediul în mun. București, notar public instrumentator Bura Vasilica – Mihaela

 

 

Societatea SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA S.R.L., societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord, nr. 61, judeţul Călărași, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/353/2006, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 11882475, reprezentata de dl. OVIDIU ADRIAN PĂSCUȚIU, cetăţean român, CNP 1700829354789, născut la data de 29.08.1970 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul declarat în Drumul Taberei nr. 91, bl. R2, sc. B, ap. 47, sector 6, București, în calitate de administrator, Organizatorul Campaniei “ORIGINAL 4S” destinată persoanelor juridice care achiziționează și procesează produse de sticlă de tipul Planitherm 4S Evo (denumiți în continuare “Beneficiari”),

 

Având în vedere că:

 • La data de 17 iunie 2022 s-a încheiat Regulamentul Campaniei “ORIGINAL 4S” autentificat sub nr. 1617 din data de 17 iunie 2022 la Societatea Profesională Notarială SIGN IN, cu sediul în mun. București, notar public instrumentator Bura Vasilica – Mihaela (denumit în continuare “Regulamentul”);
 • Organizatorul dorește să modifice datele şi durata Campaniei, urmând a face public acest lucru, astfel cum prevede Articolul 9 din Regulament,

 

Organizatorul a hotărât încheierea prezentului act adițional, cu urmatoarele prevederi:

 

 Articolul 1. Se modifică titlul Regulamentului, astfel:

“Regulamentul Campaniei “ORIGINAL 4S” desfășurată în perioada 20.06.2022 – 28.02.2023”.

Articolul 2. Se modifică Articolul 2. – DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI, astfel:

Campania destinată procesatorilor care folosesc produsele Organizatorului se va desfăşura în perioada cuprinsă între 20.06.2022 – 28.02.2023 ("Durata campaniei"), pe teritoriul României.”

Articolul 3. Se modifică Articolul 5. – MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI, alineatele 6 și 7, astfel:

„În termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării Campaniei, Organizatorul va desfăşura prin intermediul platformei random.org o tragere la sorţi, în urma căreia vor fi selectați aleatoriu treisprezece participanți, fiecăruia dintre aceștia acordându-i-se câte un premiu constând în câte un telefon Iphone 13 pro.

Cei treisprezece câștigători vor fi selectați ținând cont de următoarea alocare geografică a premiilor constând în telefoane Iphone 13 pro:

 • România: 5 premii, fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro
 • Bulgaria: 4 premii, fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro
 • Grecia: 4 premii, fiecare constând în câte 1 telefon Iphone 13 pro.

 

Restul prevederilor Regulamentului Campaniei  “ORIGINAL 4S” de mai sus rămân neschimbate.

 

 

 

Правила на кампанията "ORIGINAL 4S" 
Продължава от 20.06.2022 г. - 01.11.2022 г.


Член 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Saint-Gobain Glass România S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо в съответствие с румънското законодателство, със седалище в Румъния, Călărași, ул. Varianta Nord, № 61, окръг Călărași, вписано в Търговския регистър под № J51/353/2006, Уникален регистрационен код № RO 11882475, представлявано от г-н Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU, в качеството му на управител, е организатор на кампанията "ORIGINAL 4S".

Кампанията, насочена към юридически лица, които закупуват и обработват стъклени продукти като Planitherm 4S Evo (наричани по-долу "бенефициенти"), ще се проведе в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите правила (наричани по-долу "правила"). Условията на настоящите правила, както са изложени по-долу, са задължителни за всички участници в горепосочената кампания. Организаторът си запазва правото да променя правилата, като уведомява бенефициентите.

Член 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЛОЩ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията за преработватели, използващи продуктите на Организатора, ще продължи от 20.06.2022 г. до 01.11.2022 г. ("Продължителност на кампанията") на територията на Румъния. 

Член 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Всяко юридическо лице, което закупи поне една опаковка стъклени продукти от типа Planitherm 4S EVO, произведени от Организатора, и е регистрирано за данъчни цели в Румъния, България или Гърция, има право да участва в Кампанията.
В кампанията нямат право да участват свързани дружества и дружества, създадени от служители на дружеството.

Участието в Кампанията представлява пълно и доброволно приемане на разпоредбите на настоящите Правила. С регистрацията си в Кампанията Бенефициентите, които ще получат различни бонуси, дават съгласието си името на фирмата и нейното седалище, както и предоставеният бонус, да бъдат публикувани на уебсайта на Организатора, т.е. https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament. 

Член 4. МАРКИ И ПРОДУКТИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
В кампанията участват стъклени продукти като Planitherm 4S EVO, произведени от Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (наричани по-долу "Продуктите").  

Член 5. КАК СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯТА:

Всяко юридическо лице, което закупи поне една опаковка стъклени продукти тип Planitherm 4S EVO, произведени от организатора, и е регистрирано за данъчни цели в Румъния, България или Гърция, трябва да изпрати съобщение с името на юридическото лице/името му и кода върху опаковката на стъклото Planitherm 4S EVO на телефонния номер:
а) +40 749 288 004 - за бенефициенти, регистрирани за данъчни цели в Румъния;
б) +359 877 674 220 - за Бенефициенти, регистрирани за данъчни цели в България;
в) +30 6936 984938 - за бенефициенти, регистрирани за данъчни цели в Гърция.
След изпращането на това съобщение със съответното лице ще се свърже представител на Организатора, който ще потвърди покупката, като провери кода и източника на покупката.


След като покупката бъде потвърдена от Организатора, той ще информира участващото юридическо лице, че:
а) при валидиране на покупката на 4 кутии Planitherm 4S Evo те ще получат покана от организатора да посетят фабриката за стъкло на Saint-Gobain в Кълъраш;
б) ще бъде включен в лотарията (жребия) за останалите награди от Кампанията.    

За да потвърдят печалбите, лицата, които са съобщили на организатора уникалния код, изписан на етикета на продуктите, трябва да съхраняват съответните етикети до датата на предаване на наградата(ите).

Организаторът ще присъди следните категории награди:
1.    Посещение на фабриката на Saint-Gobain в Калараш за всяко юридическо лице, участващо в Кампанията, което закупи 4 опаковки Planitherm 4S Evolution през периода на Кампанията.
2.    Телефон Iphone 13 pro - тази награда ще бъде изтеглена чрез жребий; индивидуалната стойност на наградата е 4800 RON (стойност без ДДС).

В рамките на 10 работни дни след края на Кампанията Организаторът ще проведе жребий на случаен принцип чрез платформата random.org, след което на случаен принцип ще бъдат избрани десет участници, всеки от които ще получи награда, състояща се от телефон Iphone 13 pro.

Десетте победители ще бъдат избрани въз основа на следното географско разпределение на наградите, състоящи се от телефони Iphone 13 pro:
- Румъния: 5 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro
- България: 2 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro 
- Гърция: 3 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro

За да се избегне съмнение, наградите не се предоставят в брой и не могат да се прехвърлят.

Член 6. ДАНЪЦИ И МИТА
Данъците и таксите, свързани с предоставените награди, се поемат в съответствие с действащото законодателство.

Член 7. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Правилата за участие/пробег са достъпни безплатно в раздел "Партньори" на уебсайта на организатора https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

Член 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията може да бъде прекратена в случай на събитие, представляващо форсмажорно обстоятелство съгласно действащото законодателство, или в случай на промяна в законодателната рамка, при която организирането и провеждането на промоционалната кампания изисква увеличаване на бюджета, отпуснат за този проект.
Такива форсмажорни събития могат да бъдат земетресения, бури, наводнения, пожари, всякакви други природни бедствия, войни, терористични актове (включително актове на кибертероризъм), временно спиране на производствената линия на Saint-Gobain Glass Romania S.R.L., без този списък да е ограничителен.

Член 9. РАЗНИ
Организаторът си запазва правото да променя датите и продължителността на Кампанията и ще оповести това публично.

Член 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1 SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Ако искате да научите повече подробности за обработката на вашите данни, можете да се свържете с кореспондента по защита на личните данни на адрес: 
- Електронен адрес: Florin.Ochiana@saint-gobain.com; или
- Пощенски адрес: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., със седалище в Кълъраш, ул. Varianta Nord, № 61, окръг Кълъраш. 
10.2 Вид лични данни, които обработваме
Събираме и обработваме следните категории данни: име, фамилия, имейл, телефонен номер. 
10.3 Съхранение на данни
Данните на участниците ще се съхраняват на различни носители, включително в Споразумението за участие в кампанията и в други системи за сигурност (включително електронна поща).
Организаторът може да съхранява данните на участниците за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на връчване на наградата. През този период можете да оттеглите съгласието си по всяко време. 
10.4 Цел на обработката
Организаторът има легитимен интерес да обработва данни по време на тази Кампания. Обработката на данните на участниците в Кампанията ни позволява да управляваме процеса на провеждане на Кампанията при оптимални условия и да предоставяме наградите от Кампанията. В някои случаи е необходимо да се обработват данните на кандидатите, за да се изпълнят правните задължения, свързани с връчването на награди, както и за да се отговори на съдебни искове и да се защитим срещу тях. 
10.5 Кой има достъп до данните? 
Данните на участниците ще бъдат достъпни само за вътрешна употреба за целите на провеждането на настоящата Кампания. Достъпът ще се осъществява от отдела за маркетинг, отдела за продажби и отдела за ИТ. 
10.6 Права на участниците
Като субект на данни имате следните права:
- Да получите достъп до и копие от вашите данни; 
- Да поискате коригиране на неправилни или непълни данни; 
- да поискате изтриване или спиране на обработката на вашите данни, например когато данните вече не са необходими за целите на настоящата Кампания; и 
- Възражение срещу обработката. 
Упражняването на гореспоменатите права се извършва, като се свържете със SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. съгласно данните, посочени в точка 10.1 по-горе. 
Ако се установи, че организаторът не спазва правата на участниците, те могат да упражнят правото си на възражение, включително чрез подаване на жалба до Националния орган за надзор на обработването на лични данни.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАКОН № 1 от 04 август 2022 г.
за регламента на кампанията "ORIGINAL 4S"
заверено под № 1617 от 17 юни 2022 г. в професионалната нотариална кантора SIGN IN, със седалище в гр. Букурещ, нотариус Bura Vasilica - Mihaela


SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо в съответствие с румънското законодателство, със седалище в Румъния, Călărași, ул. Varianta Nord, № 61, окръг Călărași, вписано в Търговския регистър под №. J51/353/2006, Уникален регистрационен код № RO 11882475, представлявано от г-н OVIDIU ADRIAN PĂSCUȚIU, румънски гражданин, CNP 1700829354789, роден на 29.08.1970 г. в Тимишоара, окръг Тимиш, Румъния, с регистриран адрес в Drumul Taberei № 91, бл. R2, вх. B, ap. 47, сектор 6, Букурещ, в качеството си на администратор, организатор на кампанията "ORIGINAL 4S" за юридически лица, които закупуват и обработват стъклени продукти от типа Planitherm 4S Evo (наричани по-долу "Бенефициенти"),

Като се има предвид това:
- На 17 юни 2022 г. Правилникът на Кампанията "ORIGINAL 4S", заверен под № 1617 от 17 юни 2022 г. в Професионалната нотариална компания SIGN IN, със седалище в гр. Букурещ, нотариус Bura Vasilica - Mihaela (наричан по-долу "Регламент");
- Организаторът желае да промени датите и продължителността на Кампанията и ще оповести това, както е предвидено в член 9 от Правилата,

Организаторът реши да завърши този допълнителен акт със следните разпоредби:

 Член 1. Заглавието на Правилника се изменя, както следва: 
"Правила на кампанията "ORIGINAL 4S", която се провежда от 20.06.2022 г. до 28.02.2023 г."
Член 2. Член 2 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОБЕМ НА КАМПАНИЯТА се изменя, както следва: 
"Кампанията за преработватели, използващи продуктите на Организатора, ще продължи от 20.06.2022 г. до 28.02.2023 г. ("Продължителност на кампанията") на територията на Румъния".
Член 3. Член 5 - КАК ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯТА, параграфи 6 и 7, се изменя, както следва: 
"В рамките на 10 работни дни след края на Кампанията Организаторът ще проведе теглене на случаен принцип чрез платформата random.org, след което на случаен принцип ще бъдат избрани тринадесет участници, всеки от които ще получи награда, състояща се от Iphone 13 pro.
Тринайсетте победители ще бъдат избрани въз основа на следното географско разпределение на наградите Iphone 13 pro:
- Румъния: 5 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro
- България: 4 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro 
- Гърция: 4 награди, всяка от които се състои от 1 телефон Iphone 13 pro".

Останалите разпоредби на Правилата на кампанията "ORIGINAL 4S" по-горе остават непроменени. 

 

Κανόνες της εκστρατείας "ORIGINAL 4S" 
Διάρκεια από 20.06.2022 - 01.11.2022


Άρθρο 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΉΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ
Η Saint-Gobain Glass România S.R.L., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, με έδρα στη Ρουμανία, Călărași, str. Varianta Nord, no. 61, Călărași county, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο με αριθμό J51/353/2006, με μοναδικό κωδικό εγγραφής RO 11882475, εκπροσωπούμενη από τον κ. Ovidiu Adrian PĂSCUȚIU, ως διαχειριστή, είναι ο διοργανωτής της εκστρατείας "ORIGINAL 4S".

Η εκστρατεία που απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που αγοράζουν και επεξεργάζονται προϊόντα γυαλιού όπως το Planitherm 4S Evo (εφεξής "Δικαιούχοι") θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες κανόνες (εφεξής "Κανόνες"). Οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρόντων κανόνων, όπως παρατίθενται παρακάτω, είναι δεσμευτικοί για όλους τους συμμετέχοντες στην προαναφερθείσα εκστρατεία. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανόνες με κοινοποίηση στους δικαιούχους.

Άρθρο 2. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ
Η εκστρατεία για τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του διοργανωτή θα διαρκέσει από τις 20.06.2022 έως τις 01.11.2022 ("Διάρκεια της εκστρατείας"), στην επικράτεια της Ρουμανίας. 

Άρθρο 3. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχει κάθε νομικό πρόσωπο που αγοράζει τουλάχιστον μία συσκευασία γυάλινων προϊόντων τύπου Planitherm 4S EVO που κατασκευάζει ο διοργανωτής και είναι φορολογικά εγγεγραμμένο στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα.
Οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εταιρείες που έχουν συσταθεί από υπαλλήλους της εταιρείας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία.

Η συμμετοχή στην Εκστρατεία συνιστά πλήρη και εκούσια αποδοχή των διατάξεων των παρόντων Κανόνων. Με την εγγραφή τους στην εκστρατεία, οι δικαιούχοι που θα λάβουν διάφορα μπόνους συναινούν στο να δημοσιοποιηθεί η επωνυμία της εταιρείας και η έδρα της, καθώς και το μπόνους που θα χορηγηθεί, στον ιστότοπο του διοργανωτή, δηλαδή στο https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament. 

Άρθρο 4. ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ
Προϊόντα γυαλιού όπως το Planitherm 4S EVO, που κατασκευάζονται από την Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (εφεξής αναφερόμενα ως "Προϊόντα") συμμετέχουν σε αυτή την Εκστρατεία.  

Άρθρο 5. ΠΏΣ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ:

Κάθε νομικό πρόσωπο που αγοράζει τουλάχιστον μία συσκευασία γυάλινων προϊόντων τύπου Planitherm 4S EVO που κατασκευάζει ο διοργανωτής και είναι φορολογικά εγγεγραμμένο στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα πρέπει να στείλει μήνυμα με το όνομα του νομικού προσώπου/την επωνυμία του και τον κωδικό που αναγράφεται στη συσκευασία γυαλιού Planitherm 4S EVO στον αριθμό τηλεφώνου:
α) +40 749 288 004 - για δικαιούχους εγγεγραμμένους για φορολογικούς σκοπούς στη Ρουμανία,
β) +359 877 674 220 - για δικαιούχους εγγεγραμμένους για φορολογικούς σκοπούς στη Βουλγαρία,
γ) +30 6936 984938 - για δικαιούχους εγγεγραμμένους φορολογικά στην Ελλάδα.
Μετά την αποστολή αυτού του μηνύματος, ο ενδιαφερόμενος θα επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο του διοργανωτή, ο οποίος θα επικυρώσει την αγορά επαληθεύοντας τον κωδικό και την πηγή της αγοράς.


Μόλις η αγορά επικυρωθεί από τον Διοργανωτή, ο Διοργανωτής ενημερώνει το συμμετέχον νομικό πρόσωπο ότι:
α) επικυρώνοντας την αγορά 4 κιβωτίων Planitherm 4S Evo θα λάβουν πρόσκληση από τον διοργανωτή να επισκεφθούν το εργοστάσιο γυαλιού της Saint-Gobain στο Καλαράσι,
β) θα συμμετέχουν στην κλήρωση για τα υπόλοιπα βραβεία της Εκστρατείας.    

Για την επικύρωση των κερδών, τα πρόσωπα που έχουν κοινοποιήσει στον διοργανωτή τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων πρέπει να διατηρήσουν τις αντίστοιχες ετικέτες μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του/των βραβείου/ων.

Ο διοργανωτής θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:
1.    Μια επίσκεψη στο εργοστάσιο της Saint-Gobain στο Călărași για κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκστρατεία και αγοράζει 4 πακέτα Planitherm 4S Evolution κατά την περίοδο της εκστρατείας.
2.    Τηλέφωνο Iphone 13 pro - αυτό το βραβείο θα απονεμηθεί με κλήρωση- η ατομική αξία αυτού του βραβείου είναι 4800 RON (αξία χωρίς ΦΠΑ).

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Εκστρατείας, ο Διοργανωτής θα διεξάγει τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org, μετά την οποία θα επιλεγούν τυχαία δέκα συμμετέχοντες και σε καθέναν από αυτούς θα απονεμηθεί ένα βραβείο που αποτελείται από ένα τηλέφωνο Iphone 13 pro.

Οι δέκα νικητές θα επιλεγούν με βάση την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή των βραβείων που αποτελούνται από τηλέφωνα Iphone 13 pro:
- Ρουμανία: 5 βραβεία, το καθένα από τα οποία αποτελείται από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro
- Βουλγαρία: 2 βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro 
- Ελλάδα: 3 βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro

Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα βραβεία δεν θα απονεμηθούν σε μετρητά και δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 6. ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΊ
Οι φόροι και οι δασμοί που σχετίζονται με τα βραβεία που απονέμονται θα βαρύνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Οι κανόνες συμμετοχής/δρομολόγησης διατίθενται δωρεάν στην ενότητα "Συνεργάτες" της ιστοσελίδας του διοργανωτή https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/regulament.

Άρθρο 8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ 
Η εκστρατεία μπορεί να τερματιστεί σε περίπτωση γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου κατά τρόπο που η οργάνωση και η διεξαγωγή της διαφημιστικής εκστρατείας να απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για το εν λόγω έργο.
Τέτοια γεγονότα ανωτέρας βίας μπορούν να θεωρηθούν σεισμοί, καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές, οποιεσδήποτε άλλες φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, τρομοκρατικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών στον κυβερνοχώρο), προσωρινή διακοπή της γραμμής παραγωγής της Saint - Gobain Glass Romania S.R.L., χωρίς ο κατάλογος αυτός να είναι περιοριστικός.

Άρθρο 9. ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες και τη διάρκεια της εκστρατείας και θα το δημοσιοποιήσει.

Άρθρο 10. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
10.1 Η SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση: 
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Florin.Ochiana@saint-gobain.com ή
- Ταχυδρομική διεύθυνση: SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., που εδρεύει στο Καλαράσι, Str. Varianta Nord, αριθ. 61, νομός Καλαράσι. 
10.2 Τύπος προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου. 
10.3 Αποθήκευση δεδομένων
Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποθηκεύονται σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Συμμετοχής στην Εκστρατεία και άλλων συστημάτων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ο διοργανωτής μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία απονομής του βραβείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 
10.4 Σκοπός της επεξεργασίας
Ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας. Η επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στην Εκστρατεία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τη διαδικασία διεξαγωγής της Εκστρατείας υπό βέλτιστες συνθήκες και να απονείμουμε τα βραβεία της Εκστρατείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα των υποψηφίων προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απονομή των βραβείων, καθώς και για να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι νομικών αγωγών. 
10.5 Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα; 
Η πρόσβαση στα δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνεται εσωτερικά μόνο για τους σκοπούς της παρούσας εκστρατείας. Η πρόσβαση θα γίνεται από το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα πληροφορικής. 
10.6 Δικαιώματα των συμμετεχόντων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση και αντίγραφο των δεδομένων σας, 
- Να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων, 
- να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς της παρούσας εκστρατείας, και 
- Αντίρρηση στην επεξεργασία. 
Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται μέσω επικοινωνίας με την SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 10.1 ανωτέρω. 
Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο διοργανωτής δεν σέβεται τα δικαιώματα των συμμετεχόντων, αυτοί μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν, μεταξύ άλλων με την υποβολή καταγγελίας στην Εθνική Αρχή για την Εποπτεία της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ αριθ. 1 της 04ης Αυγούστου 2022
στον κανονισμό της εκστρατείας "ORIGINAL 4S"
επικυρώθηκε με τον αριθμό 1617 της 17ης Ιουνίου 2022 στην Επαγγελματική Συμβολαιογραφική Εταιρεία SIGN IN, με έδρα το mun. Βουκουρέστι, συμβολαιογράφος Bura Vasilica - Mihaela


SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA S.R.L., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, με έδρα στη Ρουμανία, Călărași, str. Varianta Nord, αρ. 61, Călărași county, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο με αρ. J51/353/2006, Μοναδικός κωδικός εγγραφής αριθ. RO 11882475, εκπροσωπούμενος από τον κ. OVIDIU ADRIAN PĂSCUȚIU, ρουμάνο υπήκοο, CNP 1700829354789, γεννηθείς στις 29.08.1970 στην Timișoara, Timiș county, Ρουμανία, με καταχωρισμένη διεύθυνση Drumul Taberei no. 91, bl. R2, sc. B, ap. 47, τομέας 6, Βουκουρέστι, ως διαχειριστής, διοργανωτής της εκστρατείας "ORIGINAL 4S" για νομικά πρόσωπα που αγοράζουν και επεξεργάζονται γυάλινα προϊόντα τύπου Planitherm 4S Evo (εφεξής "Δικαιούχοι"),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Στις 17 Ιουνίου 2022, οι κανονισμοί της καμπάνιας "ORIGINAL 4S", επικυρώθηκαν με αριθμό 1617 της 17ης Ιουνίου 2022 στην επαγγελματική συμβολαιογραφική εταιρεία SIGN IN, με έδρα το mun. Βουκουρέστι, συμβολαιογράφος Bura Vasilica - Mihaela (εφεξής "κανονισμός"),
- Ο διοργανωτής επιθυμεί να αλλάξει τις ημερομηνίες και τη διάρκεια της εκστρατείας και θα το δημοσιοποιήσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 των κανόνων,

Ο διοργανωτής αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρούσα συμπληρωματική πράξη με τις ακόλουθες διατάξεις:

 Άρθρο 1. Ο τίτλος του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής: 
"Κανόνες της εκστρατείας "ORIGINAL 4S" που θα διαρκέσει από 20.06.2022 έως 28.02.2023".
Άρθρο 2. Το άρθρο 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ τροποποιείται ως εξής: 
"Η εκστρατεία για τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του διοργανωτή θα διαρκέσει από τις 20.06.2022 έως τις 28.02.2023 ("Διάρκεια της εκστρατείας"), στην επικράτεια της Ρουμανίας".
Άρθρο 3. Το άρθρο 5 - ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ, παράγραφοι 6 και 7, τροποποιείται ως εξής: 
"Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Εκστρατείας, ο Διοργανωτής θα διενεργήσει τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org, μετά την οποία θα επιλεγούν τυχαία δεκατρείς συμμετέχοντες, καθένας από τους οποίους θα λάβει ένα βραβείο που αποτελείται από ένα Iphone 13 pro.
Οι δεκατρείς νικητές θα επιλεγούν με βάση την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή των βραβείων που αποτελούνται από τηλέφωνα Iphone 13 pro:
- Ρουμανία: 5 βραβεία, το καθένα από τα οποία αποτελείται από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro
- Βουλγαρία: 4 βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro 
- Ελλάδα: 4 βραβεία, το καθένα αποτελούμενο από 1 τηλέφωνο Iphone 13 pro".

Οι υπόλοιπες διατάξεις των παραπάνω Κανόνων Εκστρατείας "ORIGINAL 4S" παραμένουν αμετάβλητες.