Mergi la conţinutul principal
 

Sticla și protecția împotriva incendiilor

Reacţia de foc

Printre măsurile de prevenire a incendiilor, alegerea judicioasă a materialelor de construcţie utilizate în funcţie de reacţia acestora la foc este de o importanţă primordială.

Pare evidentă acordarea unei mari importanţe utilizării unor componente care nu riscă să se aprindă la contactul cu scrumul de ţigară sau cu un chibrit prost stins. Dar o abordare tehnică completă nu este posibilă decât dacă materialele au fost testate şi clasificate după aceleaşi metode oficiale de referinţă şi dacă furniturile corespuzătoare sunt clar identificate şi însoţite decatestările necesare.

Pentru clasificarea materialelor, ele trebuie testate în laboratoare autorizate. Caracteristicile vor fi măsurate pe aparate omologate în condiţii specificate care transpun, în laborator, situaţia şi solicitarea suferite în cazul unui început de incendiu.

Pentru fiecare material se măsoară şi se înregistrează parametri care corespund, în principal:

 • Posibilităţii sale de a se aprinde;
 • Capacităţii sale de a alimenta incendiul;
 • Suplimentar, vitezei lineare de ardere, producţiei de picături aprinse sau de fum, de exemplu.

Rezultatele obţinute permit clasificarea conform standardului SR EN 357.

Clasa se exprimă printr-un cod alfanumeric, reluat într-un document oficial şi care trebuie menţionat obligatoriu pentru orice furnitură ulterioară.

Materialul STICLĂ este necombustibil, iar geamurile Saint-Gobain Glass beneficiază de cele mai bune clasificări:

 • Necombustibil pentru toate geamurile monolitice SGG ANTELIO, SGG PARSOL, SGG PLANICLEAR etc.
 • Neinflamabile pentru majoritatea geamurilor stratificate din gama SGG STADIP.

 

Rezistenţa la foc

Atunci când izbucneşte un incendiu, trebuie salvate persoanele ameninţate combătând, în acelaşi timp, efectele incendiului: protecţie prin rezistenţă.

Principalele pericole sunt:

 • Prăbuşirea lucrărilor sau a unor părţi ale unei lucrări şi blocarea persoanelor aflate în pericol;
 • Fumul şi componentele sale toxice,principalul pericol atât datorită riscurilor de asfixiere, cât şi a pierderii reperelor şi a reacţiilor de panică pe care le poate provoca;
 • Radiaţia calorică intensă care poate genera arsuri grave şi mortale.

Pentru a proteja, trebuie să se dispună de elemente de construcţie adecvate. Şi pentru acestea vor fi utilizate metode de testare oficiale, conform reglementărilor.

Elementele de construcţie sunt supuse unui program termic convenţional.

Aproape peste tot în lume se utilizează curba pilot de temperatură/timp ISO 834-10 pentru cazurile care corespund unui risc domestic curent.

Se va verifica îndeplinirea a trei criterii principale pe parcursul unei durate minime:

 • Criteriul de Rezistenţă sau de stabilitate (R);
 • Criteriul de etanşeitate la foc şi la gazele calde (E);

curba de solicitare termica iso 

 • Criteriul de izolaţie termică în timpul incendiului (I).

Clasificările sunt atribuite prin asocierea îndeplinirii criteriilor de mai sus cu durate fixe minime. De exemplu, pentru un element portant şi etanş timp de 30 de minute: RE 30, sau etanş şi izolant timp de 60 de minute: EI 60.

Pot fi luate în considerare şi criterii opţionale sau suplimentare, de exemplu: criteriul W (flux termic maxim în kW/m2).

Se întocmesc, apoi, omologări, procese verbale sau autorizaţii de utilizare oficiale. Acestea privesc, în exclusivitate, sistemele de construcţie complete şi montajul acestora cum ar fi: uşile, pereţii despărţitori, modulele de faţadă, ecranele despărţitoare. Niciodată elementele componente.

Saint-Gobain Glass a realizat o gamă completă de geamuri speciale pentru acest tip de utilizare:

 • SGG PYROSWISS
 • SGG PYROSWISS EXTRA
 • SGG VETROFLAM
 • SGG SWISSFLAM LITE
 • SGG SWISSFLAM
 • SGG CONTRAFLAM LITE
 • SGG CONTRAFLAM
 • SGG SWISSFLAM STRUCTURE
 • SGG CONTRAFLAM STRUCTURE

și propune un ansamblu vast de soluţii omologate, certificate şi atestate cu documentele doveditoare corespunzătoare.

integritate si izolare