Legal

Termeni și condiții

Prezenta notă juridică stabileşte condiţiile şi termenii de utilizare a paginii de internet disponibilă la adresa www.saint-gobain-glass.ro (denumit în continuare "Site-ul").

1) Proprietarul Site-ului
Proprietarul Site-ului este Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (denumit în continuare "Societatea").
Scopul acestui Site este de a furniza informaţii despre produsele fabricate si comercializate de Societate, precum si de a aduce la cunostinta publicului campaniile derulate de aceasta.
"Grupul Saint-Gobain" sau "Saint-Gobain" se referă la un grup format din Compagnie de Saint-Gobain şi un număr de companii şi alte entităţi care au legătura cu aceasta şi pe care aceasta le controlează în mod direct sau indirect, entităţi care vor fi denumite în continuare entităţile din Grupul Saint-Gobain.

2) Răspunderea
Acest Site intenţionează doar să ofere informaţii şi nu constituie o ofertă comercială astfel cum este definită de Codul Civil. Societatea va depune toate eforturile pentru a se asigura că informaţiile publicate pe Site sunt actualizate şi exacte, dar nu poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile întreprinse pe baza acestor informaţii. În special, Societatea nu va fi răspunzatoare pentru prejudicii care recurg din utilizarea acestor informaţii sau folosirea acestor infomaţii ca informaţii de bază. Riscul asociat cu utilizarea acestui Site revine exclusiv utilizatorului Site-ului.
Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica oricând conţinutul informaţiilor şi datelor publicate, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor Site-ului.
Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru site-urile externe către care se stabilesc legături. Societatea nu acceptă nici o răspundere pentru informaţiile aparţinând unor terţe părţi sau pentru reclamele publicate pe Site.

3) Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv asupra conţinutului acestuia, grafica şi elementele textuale, planul general şi alte componente sunt rezervate şi sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel. Utilizarea conţinutului Site-ului nu determină dobândirea de către utilizatori a unor drepturi asupra tuturor sau a unora dintre bazele de date care susţin Site-ul. Utilizatorul este autorizat să facă uz de aceste informaţii în limitele permise de legislaţia în vigoare, în special de prevederile Legii nr. 8/1996 cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum a fost modificată ulterior Legea Concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificată şi Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.
Reproducerea, modificarea, transmiterea, copierea, distribuirea şi republicarea întregului sau a unei părti a acestui Site în scopuri comerciale şi fără acordul prealabil scris al Societăţii sunt strict interzise, sub rezerva unor circumstanţe excepţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

4) Mărci
Denumirile comerciale, numele produselor şi alte denumiri menţionate pe Site sunt mărci înregistrate protejate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea Concurenţei nr. 21/1996.

5) Hyperlink-uri
Plasarea unui Hiperlink pe site-ul Societăţii necesită autorizaţia prealabilă din partea Societăţii.
Urmatoarele link-uri, create de terţe părţi, fără acordul prealabil scris al Societăţii, sunt interzise:
- la pagina de pornire a Site-ului,
- la oricare dintre paginile de internet ale Site-ului;
- la un document publicat pe Site.

6) Atenționare utilizare module cookie
Pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită a utilizării, acest Site folosește module cookie. Modulele cookie sunt fișiere plasate în browserul dvs. în timpul navigării pe internet și folosite ulterior de majoritatea website-urilor pentru a vă oferi un conținut personalizat, în funcție de informația accesată de dvs. în sesiunile anterioare.
Societatea prelucrează şi colectează informaţiile furnizate de modulele cookie privind utilizarea Site-ului de către utilizatori. Societatea procesează astfel de date în scopul unor analize tehnice şi statistice, în special pentru măsurarea traficului şi utilizării Site-ului.
Dacă utilizatorul Site-ului nu este de acord cu utilizarea de către Societate a datelor din fişierul de tip cookie, utilizatorul va trebui să-şi configureze browser-ul său în acest sens.
Prin continuarea utilizării website-ului nostru fără a schimba setarile, sunteți de acord cu folosirea modulelor cookie.

7) Datele prelucrate pe site
Toate datele cu caracter personal puse la dispoziţia Societăţii prin intermediul Site-ului, respectiv informaţiile colectate prin intermediul formularelor de curriculum vitae se consideră a fi furnizate în mod voluntar, în concordanţă cu articolul 1, paragraful b) din Decizia nr. 100/2007 emisă de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Societatea nu va fi răspunzatoare pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor furnizate de către utilizatorii Site-ului.
Societatea, în calitatea sa de administrator al Site-ului, se angajează să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor colectate prin intermediul Site-ului.
Societatea dezvoltă proceduri interne şi de securitate în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal colectate şi nu va divulga niciuna dintre ele unor terţe părţi fără acordul prealabil al proprietarului datelor.
Potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, utilizatorii acestui Site au dreptul de acces, opoziţie şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului.

8) Acceptarea termenilor şi condiţiilor Site-ului
Utilizarea acestui Site echivalează cu acceptarea acestor prevederi fără nici o limitare. În situaţia în care nu sunt de acord cu unele sau toate aceste prevederi, utilizatorii sunt liberi să nu utilizeze acest Site.