Sustenabilitate

Ambiția noastră

În tot ceea ce facem, suntem ghidați de scopul nostru angajant: Să facem din lume un cămin mai bun. Pentru toate afacerile de pe piețele de construcții, traducem scopul nostru într-un angajament strategic și în acțiuni concrete: 

  • să fim alături de dumneavoastră pentru a inova și a vă ajuta să proiectați, să construiți și să renovați clădiri mai bune, care să reducă impactul asupra planetei noastre, să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea oamenilor și să ofere costuri reduse și o valoare sporită;
  • oferindu-vă soluții inovatoare pentru a le îmbunătăți performanța și pentru a le sprijini călătoria către mai multă sustenabilitate;
  • militând pentru construirea de clădiri mai bune pentru a accelera transformarea pieței.

Datorită istoriei noastre de 350 de ani și a sinergiilor dintre diferitele noastre activități, mărci specializate și competențe, dorim să ne demonstrăm poziția de lider de opinie și să fim partenerul dumneavoastră preferat care se preocupă de construirea mai bună.

Domeniile noastre principale

Energie și carbon

Orașele din întreaga lume sunt responsabile peste 70%¹ din consumul de energie și din emisiile de gaze cu efect de seră aferente. Numai exploatarea clădirilor a reprezentat aproximativ 34%² din consumul de energie și 37%² din emisiile de CO2 legate de energie în 2021. Impactul asupra mediului are loc pe tot parcursul ciclului de viață al unei clădiri : de la extragerea materiilor prime la construcție, trecând prin etapa de utilizare și până la demolare. Este crucială impulsionarea schimbării în construcții pentru a reduce consumul de energie și pentru a obține zero emisii de gaze cu efect de seră în mediul construit.

¹ OCDE: Orașe și mediu

² Alianța globală pentru clădiri și construcții : Raport privind situația globală a clădirilor și construcțiilor 2022

La Saint-Gobain Glass, ne străduim să jucăm un rol de lider în crearea de clădiri durabile prin oferirea de soluții eficiente din punct de vedere energetic. Aplicarea măsurilor de eficiență energetică trebuie să includă întregul ciclu de viață al clădirii. Acest lucru înseamnă că izolația termică și protecția solară sunt esențiale pentru a reduce câștigurile sau pierderile de căldură, alegerea geamurilor este esențială pentru a gestiona acest schimb de căldură, permițând în același timp intrarea unui nivel ridicat de lumină naturală.

În special, soluțiile noastre de sticlă acoperită sunt concepute pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor. Această tehnologie este extrem de eficientă, deoarece emisiile datorate întregului său ciclu de viață sunt, în general, compensate după primele 3 luni de utilizare în clădire. Această tehnologie este extrem de eficientă, deoarece emisiile datorate întregului său ciclu de viață sunt, în general, compensate după primele 3 luni de utilizare în clădire.

În plus, la Saint-Gobain Glass ne îmbunătățim continuu gama de produse prin inovație, iar în 2022 Saint-Gobain a lansat la nivel global sticla cu amprentă de carbon redusă ORAÉ, stabilind un nou standard de 6,64 kg CO2 eq./m² ( pe tot parcursul ciclului său de viață, pentru un substrat de 4 mm), obținând o reducere de 42% față de valoarea medie europeană a substratului Saint-Gobain Glass.
 

MAI BINE PENTRU PLANETĂ

MAI BINE PENTRU OAMENI

VALOARE ECONOMICĂ MAI BUNĂ

CALITATE MAI BUNĂ