Mergi la conţinutul principal
 

STADIP® / STADIP® PROTECT

Sticlă laminată de siguranţă/securitate

Geamurile stratificate de securitate STADIP® şi STADIP® PROTECT se compun din două sau mai multe foi de sticlă asamblate cu ajutorul uneia sau a mai multor foi de polivinil butiral.

BENEFICII

 • Securitate
  Securitate
 • Siguranță
  Siguranță
 • Protecție UV
  Protecție UV
 • Mediu înconjurător
  Mediu înconjurător

Descriere

Există geamuri STADIP® cu o singură folie de polivinil butiral având o grosime nominală de 0,38 mm si geamuri STADIP® PROTECT cu două sau mai multe folii de polivinil butiral. Prin varierea numărului şi/sau a grosimii fiecărei părţi componente, se pot obţine geamuri stratificate cu diferite niveluri de protecţie.

În cazul în care geamul se sparge, o mare parte din fragmentele de sticlă rămân la locul lor graţie foliei sau foliilor de polivinil butiral. În cazul unei montări convenţionale (prindere în falţuri 4 laturi) geamul şi rezistenţa reziduală a geamului sunt menţinute până la înlocuirea acestuia.

 

UTILIZĂRI

Protecţie împotriva rănirii

În cazul în care geamul se sparge, fragmente rămân lipite de filmul intercalar. Vitrajele STADIP® şi STADIP® PROTECT menţin în loc peretele vitrat.

Această securizare, deseori obligatorie (a se vedea DTU 39-P5), îşi găseşte utilitatea şi la locuinţe unde asigură o protecţie ocupanţilor.

 • Ferestre, uşi-ferestre, verande;
 • Uşi vitrate interioare şi părţi fixe;
 • Ochiuri de sticlă la uşi;
 • Paravane interioare, plafoane false, mobilier, etc.; 
 • Părţi comune din imobilele de locuit;
 • Vitraje în instituţiile de învăţământ, cluburi sportive, instituţii cu publicul;

 

Protecţie împotriva riscului de cădere de sticlă (acoperişuri şi luminatoare)

În cazul acoperişului, protecţia persoanelor împotriva rănirii este asigurată prin utilizarea geamurilor stratificate de securitate, pe partea interioară a acoperişului.

Prin urmare, vitrajele STADIP® PROTECT pot, într-o oarecare măsură, împiedica căderea unui obiect prin panou, precum şi a unui număr mare de fragmente din sticla spartă. În funcţie de nivelul de performanţă, geamurile stratificate de securitate STADIP® permit armonizarea lucrărilor cu normele de reglementare impuse produselor pentru acoperit:

 • Verande;
 • Copertine, marchize;
 • Luminatoare, etc.

 

Protecţie împotriva riscului căderilor de persoane în gol

O dimensionare corectă, o montare conform regulilor şi aplicarea corespunzătoare a exigenţelor normativelor (P08-302, NF P 01-013, EN 12600), conferă geamurilor stratificate de securitate STADIP® PROTECT:

 • O stabilitate reziduală în caz de spargere;
 • O reţinere a corpurilor care au determinat spargerea geamului.

Principalele domenii de aplicare a geamurilor stratificate de securitate sunt la:

 • Parapeţi;
 • Balustradă;
 • Pereţi vitraţi;
 • Vitraje înclinate, etc.

 

Protecţie împotriva vandalismului şi a efracţiei

Pentru asigurarea securităţii bunurilor şi a ocupanţilor unui imobil, geamurile stratificate de securitate STADIP® PROTECT, montate într-o tâmplărie adecvată, sunt elemente importante de descurajare a unui infractor. În cazul unei tentative de furt sau de efracţie, se câştigă timpul necesar activării alarmei. În plus, reduc necesitatea închiderii storurilor atunci când lipsiţi de acasă pentru scurt timp.

Pot fi utilizate la:

 • Magazine şi centre comerciale: vitrine;
 • Locuinţă: ferestre, uşi-ferestre, verande;
 • Muzee: vitrine, mobile-vitrină etc.

 

Protecţie sporită împotriva vandalismului şi a efracţiei

Pentru ca un atac să eşueze sau pentru a se amâna tentativele de efracţie este nevoie de utilizarea vitrajelor corespunzătoare care, datorită calităţilor lor, rezistă şi amână îndeplinirea acţiunilor de către răufăcători. Geamurile stratificate de securitate STADIP® PROTECT SP îndeplinesc aceste funcţii.

Pot fi utilizate la:

 • Locuinţe;
 • Uşi de intrare în imobile;
 • Vitrine de bijuterii şi alte magazine, magazine de lux;
 • Bănci, poşte, birouri etc.

Gravitatea riscului şi normativele determină nivelul de protecţie care trebuie obţinut şi, prin urmare, a tipului de geam stratificat de securitate: STADIP® PROTECT sau STADIP® PROTECT SP. Această alegere depinde de natura şi de valoarea bunurilor care trebuie protejat, de tipul de clădire (de ex.: imobil uşor accesibil sau nu, locuinţe individuale) şi de amplasare (de ex. casă izolată sau nu, zone de risc, etc...). Aprecierea acestui risc se va face de la caz la caz şi se va ţine cont de eventualele cerinţe ale asiguratorilor.

 

Protecţie împotriva atacurilor cu arme de foc

Sticlele stratificate de securitate STADIP® PROTECT antiglonţ protejează împotriva riscurilor de atac armat.

Pot fi folosite în:

 • Instituţii financiare, bănci.
 • Posturi de pază, penitenciare.
 • Organisme oficiale (ambasade, comisariate sau militare etc.).

Geamurile STADIP® PROTECT HN, STADIP® PROTECT UJ, STADIP® PROTECT JH îndeplinesc aceste funcţii.

 

Protecţie împotriva exploziilor

Prevenirea consecinţelor unei explozii accidentale sau de origine criminală implică utilizarea geamurilor de protecţie împotriva presiunii generate de aceste explozii.

Pot fi utilizate la:

 • Organisme oficiale (ambasade etc.) sau militare
 • Zone industriale

În locurile situate în aceste zone cu risc se vor utiliza vitrajele de tipul STADIP® PROTECT BS.

 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Normele şi clasarea tipurilor de STADIP şi STADIP PROTECT
Tipul de protecţie şi riscuriSticlă stratificatăEN 12600EN 356EN 1063EN 13541
Protecţie în caz de rănireSTADIP®2B2   
Protecţie contra căderii
geamului (panouri înclinate,
acoperişuri, luminatoare)
STADIP®2B2   
Protecţie contra căderii persoanelorSTADIP® PROTECT1B1   
Protecţie împotriva
vandalismului şi a efracţiei
STADIP® PROTECT P1A - P4A  
Protecţie sporită împotriva
vandalismului şi a efracţiei
STADIP® PROTECT SP P5A - P8B  
Protecţie împotriva
focurilor de armă:
- arme de mână, calibre militare
STADIP® PROTECT HN  BR1 - BR7 
- arme de vânătoareSTADIP® PROTECT UJ  SG1 - SG2 
- Protecţie împotriva efracţiei
şi focurilor de armă
STADIP® PROTECT JH P5A - P8BBR1 - BR7
SG1 - SG2
 
Protectie împotriva deflagraţiilorSTADIP® PROTECT BS   ER1 - ER4

 

Protecţie împotriva zgomotului

Produsele din gama STADIP® SILENCE prezintă caracteristici de izolare acustică. Vor fi utilizate în orice situaţie unde este nevoie de performanţe sporite de izolare fonică. Geamurile stratificate acustice şi de securitate STADIP® SILENCE sunt utilizate în cazul în care izolarea acustică este esenţială (de ex.: cabine pentru traducere, locuinţe situate în zona aeroporturilor, centrelor urbane, căilor ferate sau autostrăzilor, etc.).

 

Protecţie împotriva razelor UV

Sticlele din gama STADIP®, STADIP® PROTECT şi STADIP® SILENCE filtrează majoritatea razelor UV. Ele pot fi utilizate pentru a proteja orice element din interior împotriva decolorării prin expunere la razele solare: obiecte din vitrinele magazinelor, perdele, covoare etc.

 

Dale de podea din sticlă

Geamul stratificat de securitate STADIP® PROTECT este special conceput şi trebuie corect dimensionat pentru a permite circulaţia persoanelor.

 

OBSERVAȚIE

Filmul intercalar de polivinil butiral se comportă diferit în funcţie de temperatura la care este suspus. Nivelurile de protecţie au fost stabilite conform normelor ce stipulează temperaturile de testare.

 

POSIBILITĂŢI DE PRELUCRARE 

Sticlele din gamele STADIP® şi STADIP® PROTECT pot fi *:

 • Fasonate: după asamblare, dacă nici una dintre foile de sticlă care le compun nu este temperată sau călită;
 • Sablate după asamblare;
 • Laminarea foii călite sau temperate.
 • Temperarea sau călirea componentelor se face înainte de asamblarea în sticlă laminată;
 • Găurite şi decupate: în acest caz produsele componente trebuie să fie tratate termic înainte de asamblarea sub formă de sticlă laminată. Găurirea trebuie făcută înainte de tratarea termică.
 • Acoperite cu o depunere de control solar (gamele STADIP® ANTELIO, STADIP® COOL-LITE®) sau cu joasă emisivitate (gamele STADIP® PLANITHERM®);
 • Asamblate sub formă de vitraj izolant.
 • Prelucrarea geamurilor STADIP® SILENCE este identică cu cea pentru STADIP® şi STADIP® PROTECT.

 

*Atenţie! Anumite tratamente pot altera calităţile mecanice ale produsului şi îi pot modifica clasificarea.

 

MONTAJ

Punerea în operă a tuturor produselor menţionate anterior trebuie să se facă în conformitate cu standardele naționale şi cu indicaţiile speciale referitoare la montaje. Polivinilul butiral este un material hidrofil. În contact prelungit cu apa din falţ poate provoca deteriorări. Falţurile trebuie să fie drenate. În timpul manipulărilor, este important să se protejeze şi să se păstreze intacte muchiile şi canturile vitrajelor laminate.

 

Este interzisă utilizarea chitului cu ulei de in. Chiturile şi alte produse de etanşare care pot intra în contact cu stratul intercalar de polivinil butiral trebuie testate din punct de vedere al compatibilităţii fizico-chimice. Indiferent de montaj, se va verifica dacă geamurile STADIP® şi STADIP® PROTECT nu riscă să se spargă în cazul în care ar fi supuse solicitărilor termice. Pentru limitarea acestor riscuri, se va evita plasarea surselor generatoare de căldură în apropierea vitraje lor (de ex.: spoturi luminoase, radiatoare şi convectoare care ar putea determina o încălzire locală). De asemenea, nu se va aplica pe geam niciun film sau sticker (afiş, etichetă, litere lipite etc.). În afară de indicațiile specifice pentru diversele utilizări, se vor lua măsurile necesare pentru ca geamurile STADIP® şi STADIP® PROTECT să nu fie expuse la o temperatură mai mare de 60°C. Dacă geamul stratificat este asamblat în vitraj izolant, este de preferat ca acesta să fie poziţionat către interior.

 

Pentru a asigura o protecţie sporită împotriva actelor de vandalism, efracţiei, atacurilor cu arme de foc sau exploziilor, geamurile STADIP® PROTECT vor fi montate în rame adecvate. În funcţie de tipul de protecţie dorit, se va verifica, pe baza următoarelor standarde, corespondenţa dintre performanţele ramei utilizate şi nivelul de protecţie al geamului.

 

REGLEMENTĂRI

Produsele din gamele STADIP® şi STADIP® PROTECT sunt conforme cu standardele EN 12543 şi EN 14449.